Profiles

Jacob Nordangård

Jacob Nordangård

Vik universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Kulturgeografiska institutionen
E-post jacob.nordangard@humangeo.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 8
Rum X 321
Postadress Kulturgeografiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Forskning


Min forskning inriktar sig på nätverksstudier av global politik och hur politiska idéer formas och får spridning geografiskt. Har bland annat tittat på hur ickestatliga aktörer involveras i beslutsfattande och hur olika former av resursberoenden påverkar organisationers beteenden.

 

I min avhandling analyserade jag EU:s biodrivmedelspolitik. Syftet var att få en förståelse för hur den växte fram och vilka aktörer som formade processen. Jag studerade vilka osäkerheter, nyttor och faror som anfördes av de olika parterna och hur detta förändrades över tid. Jag har också ingående studerat hur klimatfrågan växte fram och vilka aktörer som drev detta.

 

Tidigare har jag studerat de utmaningar och förändringar som samhället anses behöva genomgå på grund av minskade tillgångar av fossil energi (som Peak Oil) samt hur detta bemöts i relation till olika aktörers intressen. Detta handlar bland annat om hur aktörerna anser att samhället behöver förändras socialt, ekonomiskt och politiskt och på vilka sätt eventuellt annalkande energiproblem hanteras av olika aktörer?

 

Hur pass gångbara är alternativa/förnyelsebar energikällor och vilka intressen tjänar på utvecklandet av dessa? Hur påverkas maktförhållanden och den rådande globaliseringstrenden i världen? Ett intresse är även att studera hur kontroll över energi och matproduktion används/har använts som metod för att utöva makt gentemot andra stater och regioner. Ett annat område är vetenskapliga kontroverser och bakomliggande drivkrafter gällande klimatvetenskapen, Peak Oil och biodrivmedel.


​Undervisning

 

  • Samhällsplaneringens grunder, moment i Geografi III
  • Globala processer, moment i Geografi II
  • C-uppsats, handledning Kulturgeografi
  • Föreläsningar/seminarier i Samhällsplanering, Geografi I, II och III

Senast uppdaterad: 24 maj 2018

Bokmärk och dela Tipsa