Profiles

Jan Holmgaard

Jan Holmgaard

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
E-post jan.holmgaard@littvet.su.se
Besöksadress Frescativägen 24 E
Rum 159
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är docent i litteraturvetenskap och är verksam som litteraturforskare och universitetetslektor. Min forskning rör sig framförallt inom fälten hermeneutik och poststrukturalism, estetik och estetisk teori. I Det sublima och döden (1996) undersöker jag det sublima som estetiskt begrepp, bl a utifrån Kant och Lyotard, och dess relevans för den samtida konsten. I min doktorsavhandling, Jaget i texten (1998) problematiseras jag-begreppet i litterära texter utifrån hermeneutiska och poststrukturalistiska läsningar av Büchner, Kierkegaard, Nietzsche och Valéry. I En ironisk historia (2003) undersöks hur historiebegreppet i Kierkegaards tidiga tänkande är relaterat till hans ironi-begrepp. Filosofen och vargen (2015) studerar relationen mellan logos och muthos, filosofi och litteratur, från Platon till Derrida.

I mitt nya forskningsprojekt, Radical Mimesis: Writing the Other omtolkar jag Platons mimesisbegrepp, bl a med hjälp av Luce Irigarays teorier, och undersöker hur denna omtolkning kan omsättas i en läsning av Charlotte Perkins Gilmans berättelse The Yellow Wallpaper.

Jag har tidigare varit gästforskare vid Søren Kierkegaard Forskningscenter vid Köpenhamns universitet, samt vid Oxford University. Jag har föreläst vid en rad lärosäten, inkl Oxford, Humboldt och Köpenhamns universitet. Under åren 1995-2014 satt jag i redaktionen för kulturtidskriften Aiolos. Jag har publicerat en rad artiklar i litteratur och estetik och har även översatt dramatik, musikdramatik och filosofi.

Som lektor undervisar jag främst i litteraturteori samt i äldre och nyare litteraturhistoria.

 

Senast uppdaterad: 1 november 2018

Bokmärk och dela Tipsa