Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mikael JanvidStällföreträdande prefekt

Om mig

Mitt främsta forskningsområde är kunskapsteori. Frågeställningar som jag närmare bestämt intresserar mig för rör

(i)  Kullkastare (eng. "defeaters"). Kullkastare utgör rättfärdigandets "baksida" eftersom de i stället för att rättfärdiga en övertygelse kullkastar eller underminerar den. Här är jag i färd med att utveckla en externalistisk modell för kullkastare.

(ii) Förståelse som kognitivt/epistemiskt tillstånd eller förmåga.

(iii) afrikansk kunskapsteori

(iv) Skepticism, i synnerhet vilken roll underbestämning spelar för skeptiska arguments (eventuella) framgång.

(v) Rättfärdigande a priori, dvs rättfärdigande som inte grundar sig på erfarenheten.

Därutöver är jag också intresserad av de humanistiska vetenskapernas vetenskapsteori, afrikansk filosofi samt den teoretiska filosofins historia.