Profiles

janvid

Mikael Janvid

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Filosofiska institutionen
Telefon 08-674 79 80
E-post mikael.janvid@philosophy.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D, plan 7
Rum D772
Postadress Teoretisk filosofi 106 91 Stockholm

Om mig

Mitt främsta forskningsområde är kunskapsteori. Frågeställningar som jag närmare bestämt intresserar mig för rör

(i)  Kullkastare (eng. "defeaters"). Kullkastare utgör rättfärdigandets "baksida" eftersom de i stället för att rättfärdiga en övertygelse kullkastar eller underminerar den. Här är jag i färd med att utveckla en externalistisk modell för kullkastare.

(ii) Förståelse som kognitivt/epistemiskt tillstånd eller förmåga.

(iii) afrikansk kunskapsteori

(iv) Skepticism, i synnerhet vilken roll underbestämning spelar för skeptiska arguments (eventuella) framgång.

(v) Rättfärdigande a priori, dvs rättfärdigande som inte grundar sig på erfarenheten.

Därutöver är jag också intresserad av de humanistiska vetenskapernas vetenskapsteori, afrikansk filosofi samt den teoretiska filosofins historia.

Senast uppdaterad: 6 maj 2021

Bokmärk och dela Tipsa