Profiles

Porträttfoto

Jacob Orrje

Postdoktor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-674 78 05
E-post jacob.orrje@idehist.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Sedan juli 2016 är jag postdoktor i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik. Dessförinnan var jag verksam vid Uppsala universitet (2009–2016) och vid Cambridge University (2010–11).

Forskning

I min forskning undersöker jag tidigmodern kunskap frånkulturella och sociala perspektiv. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är matematik och kunskap om naturen som en grund för gemenskaper, speciellt i relation till genus, religion och nationalidentitet.

Min avhandling (Mechanicus. Performing an early modern persona, 2015) analyserar mekanik som ett sätt för unga män att formas till, och att presentera sig själva som, dygdiga och nyttiga undersåtar. Jag har också bland annat studerat vilken roll nationalidentiteter hade i utbyte av astronomisk kunskap mellan Sverige och England under 1700-talet samt hur naturalhistorikers mikroskopiska erfarenhet av tidigare osynliga livsformer förmedlades till, och omtolkades av, läsare i 1600-talets England.

 

Kosmopatrioter i 1700-talets London

Från och med hösten 2016 bedriver jag postdok-projektet ”Kosmopatrioter. Multipla nationalidentiteter i svenskt utbyte 1720–72”. Inom detta projekt undersöker jag den svenska lutherska församlingen i London. För sin samtid framstod medlemmar av församlingen som pålitliga engelska och svenska undersåtar – det vill säga: som Kosmopatrioter. Projektet undersöker vilken roll aktörer med multipla nationalidentiteter hade i tidigmodernt handel, kunskapsutbyte, och religiöst utbyte, vid en tid strax innan den moderna nationalismens genombrott.

Publikationer

  • Kommande. ”A geometric community takes shape. The symbolic function of mathematics in the Swedish Bureau of Mines 1700–50” in Guillaume Carnino, Liliane Hilaire-Pérez, Jochen Hoock (eds.), Édition bilingue de l’Entwurf der allgemeinen Technologie (Presses Universitaires de Rennes).
  • 2016. ”Mechanics of patronage. Christopher Polhem and the changing regimes of the Swedish state (1680–1750)”, In C. Cardinal, L. Hilaire-Perez, & Thébaud-Sorger, eds. L’Europe technicienne : XVe-XVIIIe siècle. Artefact. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, pp. 143–155. [PUR]
  • 2016. L’espace scandinave (XVe-XVIIIe siècle). In L. Hilaire-Perez, F. Simon, & M. Thébaud-Sorger, eds. L’Europe des sciences et des techniques : Un dialogue des savoirs, XVe-XVIIIe siècle. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, pp. 501–506. [PUR]
  • 2016. ”Patriotic and cosmopolitan patchworks. Following a Swedish Astronomer into London’s communities of maritime longitude, 1759–60” in Richard Dunn & Rebekah Higgitt (eds.), Navigational Enterprises in Europe and its empires, 1730–1850, Cambridge Imperial and Post- Colonial Studies Series (Palgrave Macmillan: October 2015), pp. 89–110 
[Springer link]
  • 2015. Mechanicus. Performing an early modern persona, Uppsala Studies in History of Ideas (Uppsala university: 2015). [Diva]
  • 2009. ”Reading art, reading nature. How microscopic literature formed seventeenth-century readers”, in Lychnos (2009), pp 91-116. [Fulltext]

Senast uppdaterad: 17 november 2018

Bokmärk och dela Tipsa