Stockholms universitet logo, länk till startsida

Jan WallinderAdministrativ koordinator

Om mig

Jag arbetar som administratör på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC). Mina ansvarsområden är ekonomi, personalfrågor och avtalshantering. Jag arbetar även med administration av konferenser, seminarier och nätverksträffar. Jag deltar aktivt i planering och utveckling av NC:s verksamhet.

Min utbildning och erfarenhet

Jag har en fil kand-examen i socialantropologi och mångårig erfarenhet av arbete som administratör och handläggare inom såväl statlig som ideell sektor.