Profiles

Jane Brodin

Jane Brodin

Professor emerita

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
E-post jane.brodin@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Professor emerita i barn- och ungdomsvetenskap

Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap

Forskning

Nyckelord

Lek, kommunikation, förskola/skola, inkludering, funktionsnedsättningar, barns perspektiv, informations- och kommunikationsteknik (IKT), utomhuspedagogik

Presentation

Jane Brodin disputerade i pedagogik vid Stockholms universitet 1991 och blev docent 1996. Mellan 1993 och 1996 arbetade hon som universitetslektor i specialpedagogik vid Högskolan i Jönköping, där hon utvecklade ett handikappvetenskapligt kandidatprogram. Brodin arbetade därefter som lektor i specialpedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm (1995-1999) och vik. professor i specialpedagogik ht 1996/97. Från 1999 till 2002 hade hon en professur i specialpedagogik och 2001 blev hon professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Lärarhögskolan i Stockholm (från 1 jan 2008, Stockholms universitet). Under 2010 till 2015 hade Brodin en professur i pedagogik med inriktning mot förskola vid Jönköpings Universitet. Jane Brodin har handlett ett flertal magister- och licentiatuppsatser samt tio doktorander i pedagogik, specialpedagogik och barn- och ungdomsvetenskap fram till examen.

Brodin har haft uppdrag som reviewer för ett stort antal internationella vetenskapliga tidskrifter och varit anlitad som expert åt EU-kommissionen för att bedöma forskningsansökningar och utvärdera avslutad forskning (1997-2002) inom tre program: TIDE/Telematik, IKT samt Livskvalitet. Hon har även bedömt ett flertal ansökningar om befordran till professor i Sverige och Norge. Brodin har ett omfattande internationellt nätverk, stor erfarenhet av projektarbete och undervisning utomlands. Hon publicerar sig huvudsakligen i internationella tidskrifter.

I sin avhandling fokuserade Brodin på lek och kommunikation hos barn med flera och grava funktionsnedsättningar, familjernas vardagsliv och behov av familjestöd. Inom ramen för de EU-projekt som Brodin medverkat i har inkludering/inklusion i förskola/skola, lek och kommunikation, utomhuslek, informations- och kommunikationsteknik (IKT) varit centrala teman. Barns rätt till lek, barn i utsatta livsmiljöer, barns egna perspektiv på sin tillvaro har under senare år liksom inkludering och barns (o)lika möjligheter varit andra viktiga forskningsområden.

Senast uppdaterad: 3 juni 2020

Bokmärk och dela Tipsa