Stockholms universitet logo, länk till startsida

Jennie GustafssonForskare

Om mig

Mina forskningsområden berör bostadspolitiska skeenden, med fokus på hyresmarknad, kommunal styrning och bostadsojämlikhet.

I min avhandling undersökte jag, med Malmös hyresmarknad som utgångspunkt, allmännyttans roll historiskt fram till idag men också hur privata hyresvärdars renoveringar för att uppgradera sina bostadsbestånd exemplifierar 'finansialisering' av bostäder i ett svenskt sammanhang. Jag undersökte även urbana omvandlingsprojekt, specifikt hur projektet 'Culture Casbah' väver samman bostadspolitiska och urban-politiska förändringar. Mitt empiriska material består av intervjuer, observationer, text- och arkivmaterial samt sekundärdata i form av statistik. Syftet med avhandlingen var att fördjupa kunskapen om förändrade maktrelationer inom bostadspolitiken, samt att problematisera hur dessa förändringar påverkar hyresgäster.

Tidigare har jag studerat kulturgeografi och humanekologi (BA) samt biblioteks- och informationsvetenskap (MA) vid Lunds universtitet.

Forskningsintressen: rental housing, public housing, renovations, the right to housing, local state, neoliberalism, financialization, political-economy; housing inequality

Pågående forskningsprojekt

Trajectories of vulnerability: A spatial perspective (VR) med Eva Andersson och Ida Borg.

Publikationer

Gustafsson, J. (2022). The state of tenancy: Rental housing and municipal statecraft in Malmö, Sweden. Doctoral dissertation. Stockholm University. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-200784

Gustafsson, J. (2022). “They had already sold”: Uncovering relations among the local state, the market and the public in the case of municipal housing privatization in Rosengård, Sweden. Environment and Planning A: Economy and Space54(2), 247–264. https://doi.org/10.1177/0308518X211053017

Gustafsson, J. (2021). Renovations as an investment strategy: circumscribing the right to housing in Sweden. Housing Studies. https://doi.org/10.1080/02673037.2021.1982872

Gustafsson, J. (2021). Att allmännyttan inte säljs ut. In CRUSH och vänner (eds.) Bostadsmanifest: 22 krav för framtidens hem. Årsta: Dokument Press, 86-91.

Gustafsson, J. (2019). Spatial, Financial and Ideological Trajectories of Public Housing in Malmö, Sweden. Housing, Theory and Society, 1–20. https://doi.org/10.1080/14036096.2019.1686061

Gustafsson, J., Hellström, E., Richard, Å., & Springfeldt, S. (2019). The Right to Stay Put: Resistance and organizing in the wake of changing housing policies in Sweden. Radical Housing Journal, (1.2).

Engström, L., Gustafsson, J. (2017). Konflikt och politik – hur folkbibliotek kan skapa rum för progressiva rörelser. In Ett humanistiskt manifest, Department of Literature, History of Ideas, and Religion, Göteborg University. Serie/rapport Lir. Skrifter.varia.

Gustafsson, J. (2016). En diskussion om biblioteket, staden och demokratiska vägval… Biblioteksmuseets årsskrift nr 10, Borås.