Profiles

Jennie Gustafsson

Jennie Gustafsson

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Kulturgeografiska institutionen
Telefon 08-16 48 45
E-post jennie.gustafsson@humangeo.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 8
Rum X340
Postadress Kulturgeografiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

I min avhandling undersöker jag bostadspolitik och stadspolitik, med ett särskilt fokus på hur allmännyttan förändras. Syftet med mitt arbete är att fördjupa kunskapen om förändrade maktrelationer inom bostadspolitiken och staden, samt om hur hyresgäster påverkas av pågående förändringar i staden och på bostadsmarknaden.

 

Publications

Gustafsson, J. (2016). En diskussion om biblioteket, staden och demokratiska vägval… Biblioteksmuseets årsskrift nr 10, Borås.

Engström, L., Gustafsson, J. (2017). Konflikt och politik – hur folkbibliotek kan skapa rum för progressiva rörelser. In Ett humanistiskt manifest, Department of Literature, History of Ideas, and Religion, Göteborg University. Serie/rapport Lir. Skrifter.varia.

Senast uppdaterad: 6 februari 2018

Bokmärk och dela Tipsa