Profiles

Jennie Gustafsson

Jennie Gustafsson

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Kulturgeografiska institutionen
Telefon 08-16 48 45
E-post jennie.gustafsson@humangeo.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 8
Rum X340
Postadress Kulturgeografiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

I min avhandling undersöker jag hyresrättens politisk-ekonomiska och rumsliga roll i dagens städer. Med Malmös hyresmarknad som utgångspunkt undersöker jag allmännyttans roll historiskt fram till idag men också hur den privata hyresrätten exemplifierar bostäders 'finansialisering' i ett svenskt sammanhang. Jag undersöker även urbana omvandlingsprojekt, specifikt hur projektet 'Culture Casbah' väver samman bostadspolitiska och urbanpolitiska förändringar. Mitt empiriska material består av intervjuer, observationer, text- och arkivmaterial samt sekundärdata i form av statistik. Syftet med mitt arbete är att fördjupa kunskapen om förändrade maktrelationer inom bostadspolitiken, samt att problematisera hur dessa förändringar påverkar hyresgäster.

Tidigare har jag studerat kulturgeografi och humanekologi (BA) samt biblioteks och informationsvetenskap (MA) vid Lunds universtitet.

 

Publications

Gustafsson, J. (2016). En diskussion om biblioteket, staden och demokratiska vägval… Biblioteksmuseets årsskrift nr 10, Borås.

Engström, L., Gustafsson, J. (2017). Konflikt och politik – hur folkbibliotek kan skapa rum för progressiva rörelser. In Ett humanistiskt manifest, Department of Literature, History of Ideas, and Religion, Göteborg University. Serie/rapport Lir. Skrifter.varia.

Senast uppdaterad: 8 maj 2019

Bokmärk och dela Tipsa