Profiles

Jennie Gustafsson

Jennie Gustafsson

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Kulturgeografiska institutionen
Telefon 08-16 48 45
E-post jennie.gustafsson@humangeo.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 8
Rum X340
Postadress Kulturgeografiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

I min avhandling undersöker jag hyresrättens politisk-ekonomiska och rumsliga roll i dagens städer. Med Malmös hyresmarknad som utgångspunkt undersöker jag allmännyttans roll historiskt fram till idag men också hur privata hyresvärdars användingar av renoveringar för att uppgradera/-värdera sina bostadsbestånd exemplifierar 'finansialisering' av bostäder i ett svenskt sammanhang. Jag undersöker även urbana omvandlingsprojekt, specifikt hur projektet 'Culture Casbah' väver samman bostadspolitiska och urban-politiska förändringar. Mitt empiriska material består av intervjuer, observationer, text- och arkivmaterial samt sekundärdata i form av statistik. Syftet med mitt arbete är att fördjupa kunskapen om förändrade maktrelationer inom bostadspolitiken, samt att problematisera hur dessa förändringar påverkar hyresgäster.

Tidigare har jag studerat kulturgeografi och humanekologi (BA) samt biblioteks och informationsvetenskap (MA) vid Lunds universtitet.

Forskningsintressen: rental housing, public housing, renovations, the right to housing, local state, neoliberalism, financialization, political-economy

Publications

Gustafsson, J. (2021). Att allmännyttan inte säljs ut. In CRUSH och vänner (eds.) Bostadsmanifest: 22 krav för framtidens hem. Årsta: Dokument Press, 86-91.

Gustafsson, J. (2019). Spatial, Financial and Ideological Trajectories of Public Housing in Malmö, Sweden. Housing, Theory and Society, 1–20. https://doi.org/10.1080/14036096.2019.1686061

Gustafsson, J., Hellström, E., Richard, Å., & Springfeldt, S. (2019). The Right to Stay Put: Resistance and organizing in the wake of changing housing policies in Sweden. Radical Housing Journal, (1.2).

Engström, L., Gustafsson, J. (2017). Konflikt och politik – hur folkbibliotek kan skapa rum för progressiva rörelser. In Ett humanistiskt manifest, Department of Literature, History of Ideas, and Religion, Göteborg University. Serie/rapport Lir. Skrifter.varia.

Gustafsson, J. (2016). En diskussion om biblioteket, staden och demokratiska vägval… Biblioteksmuseets årsskrift nr 10, Borås.

 

Senast uppdaterad: 26 maj 2021

Bokmärk och dela Tipsa