Profiles

Johan Eklöf

Johan Eklöf

Docent, Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för ekologi miljö och botanik
Telefon 08-16 13 58
E-post johan.eklof@su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A
Rum N350
Postadress Institutionen för ekologi miljö och botanik 106 91 Stockholm

Om mig

Min forskning handlar om att struktur och mångfald hos ekosystem; varför är vissa ekosystem mer artrika än andra, eller är dominerade av vissa arter, och vad får detta för konsekvenser? I de flesta av mina projekt försöker vi länka frågor som är relevanta för grundforskning med tillämpning (t ex förvaltning). Vi använder ofta kustnära bentiska ekosystem (sjögräsängar, korallrev, musselbankar, etc.) som modell.

Jag är särskilt intresserad av tre teman:
i) den relativa betydelsen av biologisk mångfald och biotiska interaktioner för ekosystemens resiliens (motståndskraft, återhämtningsförmåga) mot störningar och miljöförändringar,
ii) betydelsen av organismer och deras egenskaper, särskilt marina habitat-byggande arter (t ex sjögräs) och konsumenter (t ex fiskar), för ekosystemtjänster och människors välbefinnande,
iii) hur man kan använda ekologisk kunskap för att optimera hållbar förvaltning och ekosystemtjänster i en snabbt föränderlig värld.

Jag leder en forskargrupp för närvarande bestående av tre doktorander (Angelica Chirico, Benjamin Jones, Åsa Nilsson Austin).

Undervisning

Att undervisa är både roligt och stimulerande, och jag undervisar på flera kurser:
- Tropisk vattenvård 15hp (kursledare)
- Marinbiologi 15 hp (föreläsare)
- Ekologi II 15hp (föreläsare)

 

Handledning av studenter och postdocs

Jag handleder regelbundet kandidat-, master- och doktorand-projekt, och är även mentor för postdoc-projekt. Om du är intresserad av att göra ditt kandidat- eller master-arbete, doktorsavhandling eller en postdoc med mig, läs mer här, maila mig i god tid och vi kan boka ett första möte!

Forskning

Pågående projekt
2018-2020: "Biologisk mångfald, mänskliga förutsättningar och fattigdomsbekämpning: en kollaborativ och komparativ studie av småskaligt sjögräsfiske i Indiska Oceanen och Stilla havet". Vetenskapsrådet. Projektledare.

2018-2020: " IPSN: ett forskningsnätverk för social-ekologisk sjögräsforskning i Indiska Oceanen". Vetenskapsrådet. Medsökande (under ledning av Dr Lina Mtwana Nordlund).

2018: “Från bentisk primärproduktion till fisksamhällen: rumsliga strategier för förvaltning av kustområden”. Oscar och Lilli Lamm’s Stiftelse. Medsökande (under ledning av Docent Magnus Huss, SLU).

2017-20: "ReFisk: Revision av fiskeregler". Finansierat av Hav- och Vatten-myndigheten. Medarbetare (under ledning av Henrik C Andersson, Länsstyrelsen Stockholm)

Publikationer

Klicka här för att se mina publikationer i Google Scholar

Senast uppdaterad: 6 april 2020

Bokmärk och dela Tipsa