Profiles

Jessica Lindgren

Jessica Lindgren

Forskare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för naturgeografi
Telefon 08-674 78 71
E-post jessica.lindgren@natgeo.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 8
Rum V 401
Postadress Inst för naturgeografi 106 91 Stockholm

Forskning

Förändrad markanvändning i jordbrukslandskapen har lett till en minskning i artdiversitet av kärlväxter. Om det finns små markområden som inte brukas, mellan de brukade områdena, kan där finnas växter som är anpassade efter en historisk markanvändning. Exempel på dessa fragment är åkerholmar, skogsbryn och vägrenar. För hundra år sedan betades större delen av landskapet i mellan-Sverige och vi finner än idag många växter som är gräsmarksspecialister i små resthabitat. Dessa habitat kan komma att spela en stor roll för att bevara mångfalden och ekosystem funktioner i jordbrukslandskapen.

Mitt projekt handlar om små, tidigare betespåverkade, resthabitat och deras betydelse för artdiversiteten av kärlväxter, buskar och lövträd samt ekosystemfunktioner i jordbrukslandskapet och hur bl.a. fragmentering, isolering och skötsel av dessa habitat påverkar habitatens funktion.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2015. Sara A. O. Cousins (et al.). Ambio 44, s17-S27

    Extensive changes in land cover during the 20th century are known to have had detrimental effects on biodiversity in rural landscapes, but the magnitude of change and their ecological effects are not well known on regional scales. We digitized historical maps from the beginning of the 20th century over a 1652 km(2) study area in southeastern Sweden, comparing it to modern-day land cover with a focus on valuable habitat types. Semi-natural grassland cover decreased by over 96 % in the study area, being largely lost to afforestation and silviculture. Grasslands on finer soils were more likely to be converted into modern grassland or arable fields. However, in addition to remaining semi-natural grassland, today's valuable deciduous forest and wetland habitats were mostly grazed grassland in 1900. An analysis of the landscape-level biodiversity revealed that plant species richness was generally more related to the modern landscape, with grazing management being a positive influence on species richness.

  • 2015. Alicia Valdés (et al.). Global Ecology and Biogeography 24 (9), 1094-1105

    AimMacroclimate is a major determinant of large-scale diversity patterns. However, the influence of smaller-scale factors on local diversity across large spatial extents is not well documented. Here, we quantify the relative importance of local (patch-scale), landscape-scale and macroclimatic drivers of herbaceous species diversity in small forest patches in agricultural landscapes across Europe. LocationDeciduous forest patches in eight regions along a macroclimatic gradient from southern France to central Sweden and Estonia. MethodsThe diversity of forest specialists and generalists at three levels (whole forest patch, sampling plots within patches and between scales) was related to patch-scale (forest area, age, abiotic and biotic heterogeneity), landscape-scale (amount of forest, grasslands and hedgerows around the patch, patch isolation) and macroclimatic variables (temperature and precipitation) using generalized linear mixed models and variation partitioning for each group of variables. ResultsThe total amount of explained variation in diversity ranged from 8% for plot-scale diversity of generalists to 54% for patch-scale diversity of forest specialists. Patch-scale variables always explained more than 60% of the explained variation in diversity, mainly due to the positive effect of within-patch heterogeneity on patch-scale and between-scale diversities and to the positive effect of patch age on plot-scale diversity of forest specialists. Landscape-scale variables mainly contributed to the amount of explained variation in plot-scale diversity, being more important for forest specialists (21%) than for generalists (18%). Macroclimatic variables contributed a maximum of 11% to the plot-scale diversity of generalists. Main conclusionsMacroclimate poorly predicts local diversity across Europe, and herbaceous diversity is mainly explained by habitat features, less so by landscape structure. We show the importance of conserving old forest patches as refugia for typical forest species, and of enhancing the landscape context around the patches by reducing the degree of disturbance caused by agriculture.

Visa alla publikationer av Jessica Lindgren vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 17 mars 2018

Bokmärk och dela Tipsa