Profiles

Jenny Lindström foto av Pia Nordin

Jenny Lindström

Adjungerad lärare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
Telefon 08-16 25 97
E-post jenny.lindstrom@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D
Rum D 584
Postadress Institutionen för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Om mig

Jenny Lindström

Om mig
Jag är utbildad teckenspråks- och dövblindtolk. Jag är auktoriserad av Kammarkollegiet. Mina språk är svenska och svenskt teckenspråk. Sedan min examen från Västanviks folkhögskola 1999 har jag arbetat heltid som tolk. Jag har dels varit anställd på en liten tolkcentral (Karlstad tolkcentral), i ett privat bolag, dels på en stor tolkcentral (Örebro tolkcentral) där jag fortfarande arbetar parallellt med undervisningen på Stockholms universitet. I början av 2000-talet var jag med och tog fram de etiska riktlinjer som Sveriges Teckenspråkstolkars förening antog 2004.
 

Min undervisning
Jag är kursföreståndare på kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning och undervisar inom detta program. Där undervisar jag på kurserna Tolkning I-V samt på kurserna Yrkesetik inom teori och praktik, 7,5 hp samt Praktiska tillämpningar, 5 hp. Eftersom teckenspråkstolkar i första hand arbetar med simultantolkning och tolkar i båda riktningarna, ligger stort fokus i utbildningen på just tolkningstekniker.
 

Yrkeserfarenhet
Jag har främst utfört vardagstolkning, den typ av tolktjänst som Sveriges landsting och regioner ska erhålla till döva, personer med dövblindhet, vuxendöva och hörselskadade. Till vardagstolkning hör dialogtolkning/tolkning inom offentlig sektor, konferenstolkning, utbildningstolkning, beredskapstolkning (tolkning vid situationer av akut karaktär såsom akutsjukvård, utryckning med socialjour och polis/brandkår) samt rättstolkning (tolkning vid förhandlingar och polisförhör).  Jag har även arbetat specifikt med utbildningstolkning på både gymnasie- och universitetsnivå.

Senast uppdaterad: 19 november 2018

Bokmärk och dela Tipsa