Profiles

Jens Christian Moesgaard

Jens Christian Moesgaard

Forskningsassistent

View page in English
Arbetar vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Telefon 08-674 76 80
E-post jens.christian.moesgaard@ark.su.se
Besöksadress Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7
Rum 342
Postadress Institutionen för arkeologi och antikens kultur 106 91 Stockholm

Om mig

Født 1963 i Aarhus, Danmark. Cand. phil. fra Københavns Universitet 1992, bedømt på PhD-niveau af fagkyndigt udvalg ved Nationalmuseet, København, 1997. Museumsinspektør ved Musée des Antiquités, Rouen, Frankrig 1992-1995. Bestemmelse af fundmønter i Normandiet 1996. Research Associate, Fitzwilliam Museum, Cambridge 1997. Museumsinspektør/forsker ved Nationalmuseet, København 1997-2001, seniorforsker samme sted 2001-2019. Gæsteprofessor Ecole pratique des hautes études, Paris 2015. Gæsteforsker ved IRAMAT i Orléans, Frankrig 2017/2018 samt 2019. Forskningsassistent ved Numismatiska Forskningsgruppen, Stockholms Universitet 2019/2020. Tilknyttet Centre Michel de Boüard – Centre de recherches archéologiques et historiques anciennes et médiévales UMR 6273 (CNRS/Université de Caen Normandie).

Forskning

Mønter udgives af en møntherre efter officiel beslutning. Det indebærer, at de kan dateres og stedfæstes mere præcist end de fleste andre arkæologiske genstande. Mønter er præget i millionvis og bevaret i 100.000-vis. De er samtidigt brugsgenstande for store dele af befolkningen og en del af det sociale og økonomiske samfundsliv. Mønternes motiv og indskrift gav møntherren mulighed for at få politiske eller religiøse budskaber vidt omkring.

Mønter er således et massemateriale i krydsfeltet mellem magten og folket. De har et stort potentiale som kildemateriale til fortidens sociale, politiske, kulturelle, administrative og økonomiske historie – især for perioder med få skriftlige kilder såsom vikingetiden og tidlig middelalder.

Med dette udgangspunkt forsker jeg i mønter og møntbrug i vikingetid og middelalder i Frankrig, England og Skandinavien. Jeg har været specielt optaget af de metodiske aspekter af møntfund som kilde til møntbrug og møntproduktion samt numismatikkens placering i forhold til arkæologi og historie.

Pågående projekt

Mit projekt ved Numismatiska Forskningsgruppen/Stockholms Universitet er bestemmelse af danske mønter fra vikingetiden fundne i Sverige. Projektet er et bidrag til CNS-projektet (Corpus Nummorum Saeculorum IX-XI qui in Suecia reperti sunt), som har til formål at publicere svenske møntfund fra vikingetiden. Dette fundmateriale er blandt de største og bedst dokumenterede i verden og udgør et enestående kildemateriale til vikingetidens samfundsforhold og økonomi.

I samarbejde med IRAMAT i Orléans, Frankrig forbereder jeg en monografi om Normandiets mønter i 900-tallet. Det er perioden, hvor vikingehøvdingen Rolf af den frankiske konge får Normandiet som len. Hans efterfølgeres møntvæsen er imidlertid i ren frankisk, ikke i skandinavisk tradition. Det er yderst velorganiseret og må have krævet et administrativt apparat for at fungere. Meget tyder på, at møntvæsenet var indrettet med henblik på at give maksimal indtægt til møntherren.

I samarbejde med Nationalmuseet, København, og Museum Vestsjælland undersøger jeg brugen af mønter på landet i middelalderen. I Danmark har der i 40 år været et tæt samarbejde mellem arkæologer og metaldetektorbrugere, og resultatet er 1000-vis af fund. Således er der nu fremkommet så mange mønter i ruralt miljø, at man må konkludere, at bønder må have benyttet mønter i stor udstrækning allerede fra 1200-tallet og frem.

 

Senast uppdaterad: 2 december 2019

Bokmärk och dela Tipsa