Profiles

Jenny MR

Jenny Morales Ruiz

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Romanska och klassiska institutionen
E-post jenny.morales@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 B, plan 4
Rum B 459
Postadress Romanska och klassiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

 

Jag är doktorand i spanska med inriktning Andraspråksinlärning och Pragmatik här på Stockholms Universitet. Här har jag också tagit min kandidatexamen (2010) och masterexamen (2015) i romanska språk, samt min lärarexamen (2015).

 

Forskning

 

Jag forskar inom ramen för pragmatik och pragmatisk kompetens i spanska som främmande språk i relation till svenska L1 inlärare. I min avhandling kommer jag att undersöka förhållanden mellan inlärningen av pragmatisk kompetens och externa faktorer såsom variation i språkkunskapsnivåer och explicit undervisning av pragmatisk karaktär.

Forskningsintresse:

Pragmatik, Sociopragmatik, Diskursmarkörer, Pragmatisk variation i den spansktalande världen, Andraspråksinlärning/användning.

Senast uppdaterad: 28 maj 2019

Bokmärk och dela Tipsa