Profiles

Jenny Rosén

Jenny Rosén

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
Telefon 08-674 75 88
E-post jenny.rosen@isd.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E
Rum E 976
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Fil.dr. i pedagogik och docent i svenska som andraspråk. Jag är universitetslektor i språkdidaktik med inriktning svenska som andraspråk. Mina forskningsintressen är flerspråkighet och mångfald i utbildningssammanhang med särskilt fokus på språkideologi, transspråkande och identitetsprocesser. Jag har även medverkat i ett flertal uppdrag från Skolverket såsom Nyanländas lärande, Samverkan för bättre skola samt Stödmaterial om litteracitet och grundläggande skriftspråksundervisning inom sfi och grundläggande vuxenutbildning.

Forskningsprojekt

FoU program. Språkutvecklande arbetssätt inom sfi (2018-2020). Tillsammans med docent Berit Lundgren. http://www.ifous.se/sfi-vagen-samhallet/

Modersmålsundervisning och studiehandledning i grundskolan – praktik, villkor och pedagogik  (2015-2017). Tillsammans med Boglárka Straszer och Åsa Wedin.

Undervisning

Jag undervisar främst i kurser inom Svenska som andraspråk på olika nivåer.

Pågående handledning inom forskarnivå:

Huvudhandledare för Sofia Lindén, Inst. för språkdidaktik, start vt 2017

Bihandledare för Kristina Ohlsson, Inst. för språkdidaktik, start ht 2018

Senast uppdaterad: 3 juni 2019

Bokmärk och dela Tipsa