Profiles

Jenny Rosén

Jenny Rosén

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
Telefon 08-674 75 88
E-post jenny.rosen@isd.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E
Rum E 976
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Fil.dr. i pedagogik och docent i svenska som andraspråk. Jag är universitetslektor i språkdidaktik med inriktning svenska som andraspråk. Mina forskningsintressen är flerspråkighet och mångfald i utbildningssammanhang med särskilt fokus på språkideologi, transspråkande och identitetsprocesser. Jag har även medverkat i ett flertal uppdrag från Skolverket såsom Nyanländas lärande, Samverkan för bästa skola samt Stödmaterial om litteracitet och grundläggande skriftspråksundervisning inom sfi och grundläggande vuxenutbildning.

Jag är även vetenskaplig ledare för Stockholm Teaching & Learning Studies

 

Forskningsprojekt

Grundläggande litteracitetsundervisning inom sfi (2020-2022), Skolforskningsinstitutet, https://www.skolfi.se/forskningsfinansiering/finansierade-forskningsprojekt-2019/grundlaggande-litteracitetsundervisning-inom-sfi/

FoU program. Språkutvecklande arbetssätt inom sfi (2018-2020). Tillsammans med docent Berit Lundgren. http://www.ifous.se/sfi-vagen-samhallet/

Modersmålsundervisning och studiehandledning i grundskolan – praktik, villkor och pedagogik  (2015-2017). Tillsammans med Boglárka Straszer och Åsa Wedin.

Undervisning

Jag undervisar främst i kurser inom Svenska som andraspråk på olika nivåer.

Pågående handling inom forskarutbildning:

Sofia Lindén, Inst. för språkdidaktik.

Cristina Jarl, Inst. för språkdidaktik.

Karin Wesslén, Inst. för språkdidaktik.

Kristina Ohlsson, Inst. för språkdidaktik.

Sofia Gille, Högskolan Dalarna.

Forskning

(Publikationer i urval)
 

Rosén, J.; Straszer, B. & Wedin, Å. (2020). Användning av språkliga resurser i studiehandledning på modersmålet. Pedagogisk forskning i Sverige.

Straszer, B., Rosén, J. & Wedin Å.  (2020). Imagining the homeland: mother tongue tuition in Sweden as transnational space, Journal of Multicultural Discourses, 15:1, 42-60, DOI: 10.1080/17447143.2020.1726932

Straszer, B., Rosén, J., & Wedin, Å. (2019). Studiehandledning på modersmål. Educare - Vetenskapliga Skrifter, (3), 49-61. https://doi.org/10.24834/educare.2019.3.4

Rosén, J. & Wedin, Å. (2018). Same but different. Negotiating diversity in Swedish pre-school teacher training. Journal of Multicultural Discourses. DOI:10.1080/17447143.2018.1426589

Wedin, Å., Rosén, J. & Hennius, S. (2018). Transspråkande multimodalitet i grundläggande skriftspråksundervisning. Pedagogisk forskning i Sverige. Vol 23, nr 1-2

Rosén, J., Straszer, B. & Wedin, Å. (2019). Maintaining, developing and revitalizing: Language ideologies in national education policy and home language instruction in compulsory school in Sweden. I: Seals, C. & Olsen-Reeder, V. (red) Embracing Multilingualism across Educational Contexts. New Zealand: Victoria University of Wellington.

Rosén, J. & Wedin, Å. (2019). Grundläggande skriftspråksundervisning inom sfi. Funktionalitet, mångfald och social rättvisa. I: Aldén, K. & Bigestans, A. (red.) (2019). Litteraciteter och flerspråkighet. Stockholm: Liber.

Rosén, J. & Wedin, Å. (2019). Att representera mångfalden: Förskollärarstudenters narrativ om representativitet, delaktighet och professionalitet. I: Remiers, E., Harling, M., Henning Loeb, I. & Rönnerman, K. (red). Lärarprofession i en tid av förändringar: Konferensvolym från den tredje nationella ämneskonferensen i pedagogiskt arbete. Göteborg: Göteborgs universitet.

Paulsrud, B. & Rosén, J. (2019). Translanguaging and language ideologies in education: Northern and Southern perspectives. I: Brunn, S. & Kehrein, R. (Red.) Handbook of the Changing World Language Map. Springer.

Paulsrud, B., Rosén, J., Straszer, B. & Wedin, Å (2018). Transspråkande i svenska utbildningssammanhang. Lund: Studentlitteratur.

 

Senast uppdaterad: 4 september 2020

Bokmärk och dela Tipsa