Profiles

Jessica Östberg

Jessica Östberg

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 13 76
E-post jessica.ostberg@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum SCCL 663b
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Mottagningstid tisdagar 13-15.

Mitt intresseområde spänner över hela associationsrätten och i viss utsträckning aktiemarknadsrätten.

Jag är lärare på och kursföreståndare för grundkursen i associationsrätt samt för kursen Försäkringjuridik för aktuarier. Vidare föreläser jag i associationsrätt på "Jöken". Jag handleder och examinerar härtill examensarbeten inom såväl bolagsrätt som aktiemarknadsrätt. 

Hittills har min forskning främst varit inriktad på bolagsledningens och aktieägares plikter och ansvar.  Min doktorsavhandling behandlar styrelseledamöters lojalitetsplikt. Under perioden september 2017-augusti 2018 var jag s.k. Post Doc-Fellow vid University of Oxford (Christi Church College). Jag påbörjade där ett projekt som rör vinstsyftet i aktiebolagslagen och förhållandet till hållbart företagande.

Jag är avdelningsledare för forskningsavdelningen för bolags- och värdepappersrätt samt ledamot av forskningsavdelningen för Hållbart företagande vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL). I den egenskapen arrangerar jag ett flertal konferenser respektive kvällsseminarier varje år. Jag medverkar också ofta som talare respektive moderator. Sedan 2017 är jag även ledamot av Revisorsinspektionens tillsynsnämnd.

Innan jag påbörjade min akademiska karriär arbetade jag först som tingsnotarie vid Stockholms tingsrätt och sedan, under ca tio års tid, som advokat med fokus på bolagsrätt och transaktioner. Jag anlitas regelbundet som föreläsare på advokatbyråer och andra institutioner. 

 

Filer

  • CV (32 Kb)

Senast uppdaterad: 14 oktober 2019

Bokmärk och dela Tipsa