Profiles

Jesus Piqueras

Jesus Piqueras Blasco

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Telefon 08-120 766 34
E-post jesus.piqueras@mnd.su.se
Besöksadress Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Rum P 435
Postadress Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Undervisning

Som universitetslektor vid Stockholms universitet undervisar jag i naturvetenskapsämnenas didaktik från grund- till avanceradnivå samt i forskarutbildningen. Jag har också erfarenhet av universitetsundervisning i flera internationella miljöer, bl.a. Spanien, Danmark och Hong Kong. Några exempel på innehåll i min undervisning är läroplansteori, naturvetenskapens karaktär, utforskande arbetssätt, lärandeprogressioner​ samt lärande och undervisning vid informella miljöer.

Forskning

Jag har en bakgrund i ekologi men forskar och undervisar sedan 2004 inom naturvetenskapsämnenas didaktik. Min forskning fokuserar på undervisning och lärande i naturvetenskap vid extramurala lärarmiljöer såsom museer, science center, botaniska trädgårdar och akvarier.

Dessa platser är sedan länge kända för att vara miljöer som främjar lärande hos individer och familjer men de används också ofta av lärare som en viktig resurs i undervisningen. Ett exempel på min forskning är projektet Ungdomars möte med Den mänskliga resan där jag har studerat elevers lärande i mötet med en utställning om människans utveckling vid Naturhistoriska riksmuseet.

Ett annat forskningsområde där jag har jobbat under de senaste åren är lärares professionella utveckling. I TALES-projektet har vi fokuserat på hur resultat från ämnesdidaktisk forskning kan vara ett stöd för lärares planering och undervisning.

Medarbetare I projektet Ungdomars möte med Den mänskliga resan:
Karim M. Hamza, Per-Olof Wickman och Susanna Edvall (Naturhistoriska riksmuseet).

Handledare för forskarstuderande (licentiand):
Malin Lavett Lagerström

Publikationer:

 

  • Piqueras, J., & Achiam, M. 2019. Science museum educators’ professional growth: Dynamics of changes in research–practitioner collaboration. Science Education. 2019;1–29. DOI: https://doi.org/10.1002/sce.21495
  • Piqueras, J., Hamza, K., & Edvall, S. 2019. Learning science through encounters with museum dioramas themes and patterns in students' conversations. In A. Scheersoi, & S. D. Tunnicliffe (Eds.), Natural history Dioramas – Traditional exhibits for current educational themes: Science educational aspects (pp. 185-204). Cham: Springer International Publishing.
  • Hamza, K., Piqueras, J., Wickman, P.-O., & Angelin, M. 2017. "Who Owns the Content and Who Runs the Risk? Dynamics of Teacher Change in Teacher–Researcher Collaboration". Research in Science Education. DOI 10.1007/s11165-016-9594-y
  • Piqueras, J., Wickman, P.-O. & Hamza, K. M. 2012. Student teachers’ moment-to-moment reasoning and the development of discursive themes – an analysis of practical epistemologies in a natural history museum exhibit. In E. Davidsson & A. Jakobsson (Eds.), Understanding interactions at science centers and museums. Approaching sociocultural perspectives (pp. 79-96). Rotterdam: Sense Publishers.
  • Piqueras, J. & Edvall, S. 2011. Ungdomars möte med Den mänskliga resan: En studie av meningskapande i museet. In F. Svanberg (Ed.) Forskning vid museer (pp. 97-109). Stockholm: Studies 19 / The Museum of National Antiquities. ISSN 0349-8182.
  • Piqueras, J., Hamza, K., Edvall, S. 2008. The practical epistemologies in the museum: A study of students’ learning in encounters with dioramas. Journal of Museum Education, 33 (2), pp. 153-164
  • Piqueras, J. 2007. Extramural lärande i lärarutbildningen (Informal learning in teacher education). Didaktikens Forum. Vol. 1. LHS. Stockholm. pp. 56-74.
  • Piqueras, J. 2004. Research projects with plants in secondary schools: anything for botanic gardens? In Hobson, C. (Ed.), Papers from the 5th International Congress on Education in Botanic Gardens: Connecting with Plants: Lessons for Life (pp. 135-138). Botanic Gardens Conservation International. ISBN 0 9539141 6 X.

Senast uppdaterad: 17 oktober 2019

Bokmärk och dela Tipsa