Stockholms universitet logo, länk till startsida

Johanna AdolfssonDoktorand

Om mig

Doktorand i geografi med inriktning mot kulturgeografi på Stockholms universitet.

I mitt avhandlingsarbete Grazing the Negev intresserar jag mig för territorialisering, platsskapande och landskapsproduktion i södra Israel. Jag arbetar framför allt med olika varianter av intervju och observation men intresserar mig också för satellitbildsanalys i kvalitativ samhällsvetenskaplig forskning. Inom ramen för mitt avhandlingsprojekt studerar jag olika rumsliga praktiker, däribland fårbete, skogsplantering och suburbanisering.

 

Aktuell med utställningen Fältarbeten på Kalmar Konstmuseum där jag har varit del av konstverket Varaktigt övergiven tillsammans med Henrik Anderson (konstnär), Maja Lagerqvist (kulturgeograf) och Axel Anderson (historiker). Kommande utställning 'Imaginär Geometri' på Haninge konsthall, vår/sommar 2021. 

Jag driver sedan 2014 tidskriften Geografier.

 

Publikationer

Nära och Fjärran: Föralinje som gräns mellan att se och förstå, del av konstverket Varaktigt övergiven på Kalmar Konstmueum (2020)

 

E-post
johanna.adolfsson@humangeo.su.se

Telefonnummer
+46 (0)762 343 887