Stockholms universitet logo, länk till startsida

Johanna AdolfssonForskare

Om mig

Kulturgeograf.

I mitt avhandlingsarbete A new storm over the Naqab: the temporality of space in Israeli settler colonialism (2023) undersökte jag samtida bosättarkolonialism och hur det sionistiska bosättarprojektet avancerar i södra Israel genom judiska bosättningar men också genom relgering av djurhållning. Djurhållningen är i sin tur intimt kopplad till den skogsplantering som varit del av skapandet av staten Israel. Jag arbetar framför allt med kvalitativa metoder men intresserar mig också för satellitbildsanalys i kvalitativ samhällsvetenskaplig forskning. 

 

Academic publications

Adolfsson, J. (2023) A new storm over the Naqab: the temporality of space in Israeli settler colonialism. Doctoral dissertation. Stockholm University.

Adolfsson, J. (under revisions) Has the forest lost its crown? Nature in the settler state.

Adolfsson, J. (under revisions) Settler suburbia in the Negev/Naqab: the Start-Up pioneer in the desert.

Adolfsson, J. (under revisions) Grazing the Naqab: the role of transhumance in a contested space.

 

Other publications

Adolfsson, J. (2022) Israels södra front: om skog och gräsmattor. OEI Geografier (March 2022)

Adolfsson, J. (2021) Imaginär geometri. Del av utställningen Imaginär geometri på Haninge konsthall juni till september 2021.

Adolfsson, J. (2020) Föralinjen som gräns mellan att se och förstå. Del av utställningen Fältarbeten på Kalmar Konstmuseum, september till november 2020.

 

Editorial assignments

Editorial assitent, Rural Landscapes: Environment, Society and Space (2018 - )

Hjärnstorm nr. 150, Alkemi. Gästredaktör. (2023)

Geografier nr 1-4, Resa, Havet, Landskap, Kartan (2015-2017)

 

 

 

E-post
johanna.adolfsson@humangeo.su.se

Telefonnummer
+46 (0)762 343 887