Profiles

Johanna Adolfsson

Johanna Adolfsson

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Kulturgeografiska institutionen
E-post johanna.adolfsson@humangeo.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 8
Rum X 340
Postadress Kulturgeografiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand i geografi med inriktning mot kulturgeografi på Stockholms universitet.

I mitt avhandlingsarbete intresserar jag mig för markanvändning och landskapsproduktion. Jag är särskilt intresserad av bete och hur denna praktik formar ett landskap, socialt och ekologiskt. Bete är en form av markanvändning som inte sällan sker på mark som samtidigt används för andra syften, däribland skogsbruk. Jag intresserar mig också för satellitbildsanalys i kvalitativ samhällsvetenskaplig forskning.

 

Jag driver sedan 2014 tidskriften Geografier.

 

E-post
johanna.adolfsson@humangeo.su.se

Telefonnummer
+46 (0)762 343 887

 

 

 

Senast uppdaterad: 30 april 2019

Bokmärk och dela Tipsa