Profiles

Johan Brandtler

Johan Brandtler

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
E-post johan.brandtler@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D
Rum D 528
Postadress Institutionen för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Om mig

Mitt huvudsakliga forskningsfokus är svensk grammatik. Jag disputerade 2010 vid Lunds universitet på en avhandling om s.k. polaritetsuttryck i svenska (ex. ens, någonsin, ett rött öre). Min pågående forskning utförs främst inom ramen för projektet Svensk negationssyntax (RJ P15-0709:1), vilket syftar till att kartlägga och analysera negationens syntax såväl synkront som diakront. Mycket av min forskning utgår från modern svenska, men jag arbetar även med svensk och nordisk språkhistoria.

Jag är redaktör för tidskriften Working Papers in Scandinavian Syntax.

Undervisning

Under höstterminen 2018 undervisar jag på följande kurser:

  • NSS211 Svenskans uttal i ett inlärarperspektiv (kvällstid)
  • NSN230 Svenska språkets struktur
  • NS3035 Svenska III, fördjupningskurs i grammatik
  • NS3045 Examensprojekt i grammatik

Filer

Senast uppdaterad: 31 augusti 2018

Bokmärk och dela Tipsa