Profiles

Johan Brandtler

Johan Brandtler

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
E-post johan.brandtler@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D
Rum D 528
Postadress Institutionen för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är docent i nordiska språk och har arbetat vid Stockholms universitet sedan januari 2018. I såväl min undervisning som forskning arbetar jag huvudsakligen med svensk grammatik, men undervisar också i svenskt uttal och svensk fonologi. Jag har mångårig erfarenhet av att undervisa i svensk grammatik och fonologi för utländska studenter och på kurser i svenska som andraspråk. 

Jag är redaktör för tidskriften Working Papers in Scandinavian Syntax.

Undervisning

Under höstterminen 2019 undervisar jag på följande kurser:

 • NSS211 Svenskans uttal i ett inlärarperspektiv (kvällstid)
 • NSN230 Svenska språkets struktur
 • NS2031 Svenska språkets struktur II
 • NS3045 Examensprojekt i grammatik

Forskning

Mitt huvudsakliga forskningsfokus är svensk grammatik. Jag disputerade 2010 vid Lunds universitet på en avhandling om s.k. polaritetsuttryck i svenska (ex. ens, någonsin, ett rött öre). Min pågående forskning utförs främst inom ramen för projektet Svensk negationssyntax (RJ P15-0709:1), vilket syftar till att kartlägga och analysera negationens syntax såväl synkront som diakront. Mycket av min forskning utgår från modern svenska, men jag arbetar även med svensk och nordisk språkhistoria.

Publikationer
 

Artiklar och bokkapitel

 1. Brandtler, Johan. 2020. Vi bara testade en hypotes... Ännu mer om preverbala adverbial i svenska. Norsk lingvistisk tidsskrift 38: 1, 59-92.
 2. Brandtler, Johan. 2019. The Question of Form in the Forming of Questions. The meaning and use of clefted wh-interrogatives in Swedish. Journal of Linguistics 55: 4, 755–754.
 3. Brandtler, Johan. 2018. Rec. av Josefsson, Gunlög & Lundin, Katarina: Nycklar till grammatik. Språk och stil NF 28, 211–214.
 4. Brandtler, Johan & David Håkansson. 2017. V2 eller V3? Om preverbal placering av adverbial i svenskanNorsk lingvistisk tidsskrift 35: 1, 11-26.
 5. Brandtler, Johan & Valéria Molnár. 2016. Rethinking Clausal Asymmetries: Propositional Pronoun Insertion in Hungarian. I Frey, Werner, André Meinunger & Kerstin Schwabe (red.) Inner-sentential Propositional Proforms. Syntactic Properties and Interpretative Effects, 241–270. Amsterdam: John Benjamins.
 6. Brandtler, Johan & David Håkansson. 2015. Negative V3-declaratives in Finland SwedishNorsk lingvistisk tidssksrift 33: 2, 157–173.
 7. Brandtler, Johan & David Håkansson. 2014. Not on the Edge. The Syntax and Pragmatics of Clause Initial Negation in SwedishThe Journal of Comparative Germanic Linguistics 17: 2, 97-128.
 8. Brandtler, Johan. 2014. Review of Federica Cognola, Syntactic variation and verb second: a German dialect in Northern ItalyNordic Journal of Linguistics 37: 1, 107–111.
 9. Brandtler, Johan. 2014. Är språket bipolärt? Om polaritetslicensiering i svenska och andra språk. Vetenskapssocieteten i Lund: Årsbok 2013, 26–43.
 10. Brandtler, Johan. 2013. Evaluability – An Alternative Approach to Polarity Sensitivity. I Csipak, Eva, Regine Echardt, Mingya Lie & Manfred Sailer (red.) Beyond "Any" and "Ever". New Explorations in Negative Polarity Sensitivity, 103–126. Berlin: De Gruyter.
 11. Brandtler, Johan. 2013. Konsten att säga nej. Språktidningen 1, 2013.
 12. Brandtler, Johan & David Håkansson. 2012. Negation, Contrast, and the Swedish Prefield. In Brandtler, Johan, David Håkansson, Stefan Huber & Eva Klingvall (red.) Discourse and Grammar: A Festschrift to Valéria Molnár, 75–92. Lund: Språk- och litteraturcentrum.
 13. Brandtler, Johan and Lars-Olof Delsing. 2010. Framväxten av obestämdartikel i svenska: Definithet, specificitet och polaritet. I Byrman, Gunilla, Anna Gustafsson & Henrik Rahm (red.) Svensson och svenskan. Med sinnen känsliga för språk. En festskrift till Jan Svensson den 24 januari 2010 ,20–32. Språk- och litteraturcentrum.
 14. Brandtler, Johan. 2008. Why we should ever bother about wh-questionsWorking Papers in Scandinavian Syntax 82, 83–102.
 15. Brandtler, Johan. 2008. On the structure of Swedish subordinate clauses. Working Papers in Scandinavian Syntax 81, 79–97.
 16. Brandtler, Johan. 2006. On Aristotle and Baldness – Topic, Reference, Presupposition of Existence, and Negation. Working Papers in Scandinavian Syntax 77, 177–204.
 17. Brandtler, Johan. 2004. Subject Omission and Discourse Anchorage in Early Swedish Child Language. Working Papers in Scandinavian Syntax 74, 81–120.

Monografier

 1. Brandtler, Johan. 2012. The Evaluability Hypothesis. The Syntax, Semantics and Pragmatics of Polarity Item Licensing. Lingvistik Aktuell 183. Amsterdam: Johan Benjamins.

Redigerade antologier

 1. Brandtler, Johan, Valéria Molnár & Christer Platzack (red.). 2013.

  Approaches to Hungarian 13. Papers from the 2011 Lund Conference. Amsterdam: John Benjamins.

 2. Brandtler, Johan, David Håkansson, Stefan Huber & Eva Klingvall. 2012. Discourse & Grammar. A Festschrift to Valéria Molnár. Lund: Språk- och litteraturcentrum

Doktorsavhandling

 

Filer

Senast uppdaterad: 11 juni 2020

Bokmärk och dela Tipsa