Profiles

Josefina Eliaso Magnusson

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
E-post josefina.eliaso.magnusson@biling.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D
Postadress Institutionen för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är doktorand vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Forskning

Avhandlingsarbete

Avhandlingen har som övergripande syfte att belysa sambandet mellan språk, samhälle och identitetskonstruktion bland unga vuxna med flerspråkig bakgrund i olika sociogeografiska kontexter.

För att visa på sambandet mellan språk och samhälle på ett lokalt plan medverkar i studien individer som är uppvuxna i två sinsemellan olika sociokulturella miljöer med avseende bland annat på befolkningssammansättning, lokalitet och storlek. Genom studien, där fokus är unga vuxnas tillbakablick på utbildningstiden och övergångsåren från skola/högre utbildning till arbetsliv görs ett försök att belysa innebörden av dessa livsfaser för unga vuxnas utveckling och användning av en flerspråkig kompetens. Detta görs ur ett longitudinellt perspektiv eftersom några av deltagarna har medverkat i tidigare studier 2003 (Eliaso 2005).

Genom en etnografisk inriktad studie har ambitionen varit att ge en inblick i hur unga vuxnas erfarenheter i olika sammanhang som skolan, arbetet, umgängesgruppen och fritidsindustrin motiverar dem till att göra vissa språkliga investeringar. I mötet med deltagarna aktualiseras olika positioner och diskurser genom språket.

Projekt (20%)

Språkandvändning och sociokulturella förändringsprocesser (del av forskningsprogrammet Avancerad andraspråksanvändning, 2006–2011, Riksbankens Jubileumsfond).

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2015. Josefina Eliaso Magnusson. Nordand (1), 7-28
  • 2012. Josefina Eliaso Magnusson, Christopher Stroud. Studies in Second Language Acquisition 34 (2), 321-345

    High-proficiency second language (L2) learners challenge much theory and methodology in contemporary sociolinguistic and L2 acquisition research, which suggests the need for honest interdisciplinarity when working in the interstices of style, stylization, and advanced acquisition processes. When to consider fluent and highly competent speakers of a language to be language learners in ways relevant to SLA theory is a fraught and contentious issue. This study suggests that highly fluent multilinguals provide key data on notions of nativelikeness and near-nativelikeness that are of value for understanding processes of acquisition and use. It suggests that relative judgments of nativelikeness are interactionally accomplished (membership) categorizations made on the basis of specific linguistic features relative to particular linguistic markets. The data for the study are taken from a unique population-namely, young people from multilingual family backgrounds, born and raised in Sweden, all of whom ethnically self-identify as Assyrian-Syrian but whose repertoires are complexly multilingual. All participants are generally perceived to be native speakers of Swedish on a daily basis. Nevertheless, at certain moments, these young people are reclassified as near-native or native-like. The study analyzes their narrative accounts of metalinguistic reflexivity from occasions and interactional moments when they are classified as nonstandard speakers and, therefore, near-natives or learners. The findings suggest the necessity of revisiting notions of nativelikeness and account for the phenomenon in terms of register, voice, and identity relative to different symbolic and linguistic markets.

  • 2010. Josefina Eliaso Magnusson. Flerspråkighet, identitet och lärande, 79-94
Visa alla publikationer av Josefina Eliaso Magnusson vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 27 maj 2019

Bokmärk och dela Tipsa