Profiles

Johan Fredrikzon, doktorand i idéhistoria

Johan Fredrikzon

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-16 34 05
E-post johan.fredrikzon@idehist.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

* Fr.o.m. september 2018 är jag Visiting Assistant in Research vid Yale University i USA. Maila till: johan.fredrikzon@yale.edu

 

Utbildning/Examina:

Fil. mag. data- och systemvetenskap, Lunds och Stockholms universitet.

Fil. mag. idéhistoria, Stockholms universitet.

Weimar-Princeton School of Media Studies (juni 2015)

 

 

Undervisning

För närvarande undervisar jag:

"Teknologins kritiker", idéhistoria, temakurs på grundnivå

"Foucault – historiska och kritiska perspektiv", idéhistoria, avancerad nivå

"Från Darwin till Butler", idéhistoria II

Viss undervisning för medieingenjörer vid KTH

 

 

Forskning

Avhandlingen ägnas den tidiga digitaliseringen i Sverige, c:a 1965–1985, samtidig med den framväxande miljörörelsen. Den undersöker hur digital teknik användes för att samla in mängder av data om samhälle, natur och medborgare och visar hur likartade idéer om kretslopp och återvinning kunde sättas i spel inom så skilda områden som miljövård och folkräkning från omkring 1970 och framåt.  Teknologier som databaser och ordbehandling kom vid den här tiden att göra massiv datainsamling och -bearbetning möjlig och blev samtidigt föremål för kritik för att övervaka invånare, kvantifiera språket och avförtrolla naturen. Jag studerar digitaliseringen av miljöarbete och statsförvaltning som medskapande till att naturen och individen aktualiserades som skyddsvärda objekt. Två världsunika fenomen – miljökonferensen i FN:s regi i Stockholm 1972 respektive datalagen 1973 – gjorde Sverige till en plats där miljöfrågan och datoriseringen konvergerade på ett sätt som satte frågor om personlig integritet i relation till de som rör kartläggning av hotad vildmark. I skärningspunkten mellan digital teknik, miljövård och samhällsplanering undersöker jag hur kretsloppet som figur kunde omsättas i praktiken samt vilka konsekvenser det fick för hanteringen av skräp och oönskat material, i såväl befolkningsregister som inom systemekologisk forskning. 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2015. Johan Fredrikzon. Lychnos, 165-197

    In the fall of 1978 Michel Foucault went to Iran to study the revolutionary movements first handedly. Largely ignoring the scholarly debate regarding whether his observations were accurate, reasonable, embarrassing, critical, naïve, consistent or not, I wish instead to turn the attention of Foucault’s encounter with Iranian protests in a different direction. A closer study of Michel Foucault’s observations in Iran as published in the Italian newspaper Corriere della sera at the time will reveal his strong interest in the media technologies used in the revolutionary struggle. Foucault is particularly keen on tracking the informal infrastructures of cassette tape trading. He reports of an entire communications network based on cassette tapes and players with participants from commercial, religious and other social communities parallel to the government’s broadcasts. According to Foucault in 1978, these grass root technologies will ultimately determine the outcome of the revolution. To be sure, the usages of the cassette tape were no novelty to Michel Foucault. For years, his series of lectures at the Collège de France had been overcrowded not only with listeners but with tape players spinning on his desk by the dozen, like some intellectual counterpart to the bootlegging of rock music performances. In this article, I argue that Foucault did have something explicit to say about the power of media and that it was insightful yet limited in scope. In the process of this argument, I find it necessary not only to ask about the role of small media in political battle but also about the status of the lecture – taped or not – in the body of work of an author. From the vantage point of the compact cassette tape, I try to demonstrate how this technology ended up supporting profoundly different uses among activists and audiences in Paris and Iran in the seventies.

Visa alla publikationer av Johan Fredrikzon vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 9 augusti 2018

Bokmärk och dela Tipsa