Profiles

Jolanta Pielaszkiewicz

Jolanta Pielaszkiewicz

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Statistiska institutionen
Telefon 08-16 29 92
E-post jolanta.pielaszkiewicz@stat.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 B, plan 7
Postadress Statistiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är universitetslektor i statistik vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet, där jag undervisar Statistikens grunder under höst termin 2018 och vår termin 2019.

Jag har nyligen avslutat min post-doc i statistik-tjänst vid Linneuniversitetet, Växjö, där jag blev anställd efter ett års anställning som universitetslektor i statistik vid Linköpings universitet (2016). Jag fick min doktorsexamen i matematisk statistik vid Linköpings universitet i december 2015.

Mottagningstid

Enligt överenskommelse (boka möte via mejl).

Rum B782.

 

Forskning

Min forskning handlar om högdimensionell statistisk analys, spektralfördelningen, slumpmässiga matriser och icke-kommutativ sannolikhetsteori.

  • Pielaszkiewicz, Jolanta; Holgersson, Thomas. "Mixtures of Traces of Wishart and Inverse Wishart Matrices"
    under review

  • Pielaszkiewicz, Jolanta Maria; von Rosen, Dietrich; and Singull, Martin. (2018), "On n/p-Asymptotic Distribution Of Vector Of Weighted Traces Of Powers Of Wishart Matrices",Electronic Journal of Linear Algebra, Volume 33, pp. 24-40. DOI:https://doi.org/10.13001/1081-3810, 1537-9582.3732

  • Pielaszkiewicz, Jolanta. (2018), "R-transform associated with asymptotic negative spectral moments of Jacobi ensemble". Afr. Stat. 13, no. 1, 1531–1538. 

  • Pielaszkiewicz, Jolanta; von Rosen, Dietrich; Singull, Martin. (2017), "On $\Bbb E[\prod^k_{i=0}{\rm Tr}\{W^{m_i}\}]$, where $W\sim\Cal W_p(l,n)$. ". Comm. Statist. Theory Methods 46, no. 6, 2990–3005.

  • Pielaszkiewicz, Jolanta; von Rosen, Dietrich; Singull, Martin. (2017), "Testing Independence via Spectral Moments", In: Bebiano N. (eds) Applied and Computational Matrix Analysis. MAT-TRIAD 2015. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, vol192. Springer, Cham

  • Pielaszkiewicz, Jolanta; von Rosen, Dietrich; Singull, Martin. (2014),"Cumulant-Moment relation in Free Probability theory", Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis de Mathematica, Vol. 18, Number 2 (2014) pp. 265-278.

Senaste konferenser

- Linstat'2018, Bedlewo, Polen, 20-24 augusti 2018 - Jag är ansvarig för session om högdimensionell statistik av konferens.

- Research meeting "Multivariate and Mixed Linear Models", Bedlewo, Polen, 12-16 nov 2018

- MMLM2019, Bedlewo, Polen, 28 april-5 maj 2019 - Organizing Committee.

Multivariate and Mixed Linear Models (MMLM) 2019 Conference (15 Kb)

Kommande konferenser

- The International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference, LinStat'2020, 29 June - 3 July 2020 in Nový Smokovec in High Tatras, Slovakia: https://linstat2020.science.upjs.sk/

Undervisning

Jag har erfarenhet av undervisning p grundnivå och avancerad nivå inom olika ämnen relaterade till statistik, ekonomi och matematik (incl. internationellt undervisningsarbete vid SIDA projekt i Rwanda). På SU ansvarar jag på Statistikens grunder under HT2018 och VT2019.

Senast uppdaterad: 27 maj 2019

Bokmärk och dela Tipsa