Profiles

Julia, i hästsvans, tittar över axeln och ler.

Julia Backelin Forsberg

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
E-post julia.forsberg@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D
Rum D 563
Postadress Institutionen för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är lektor i svenska vid institutionen.

Jag disputerade 2018 i lingvistik vid Göteborgs universitet med avhandlingen "Audience design in interaction: studies on urban adolescent spoken languages", där jag baserat på inspelningar av 111 ungdomar i svenska storstadsmiljöer, en enkätstudie med lärare i Sverige och Tyskland, samt perceptionsstudier undersökte olika aspekter av ungdomars tal. Fokus låg delvis på attityder och perception, delvis på uttal på engelska och svenska.

Jag är i grunden (socio-)fonetiker, med en MSc i Forensic Speech Science från University of York, och har i viss utsträckning arbetat med rättsfonetik i en svensk kontext.

 

Undervisning

På institutionen undervisar jag just nu främst inom uttal och fonetik/fonologi och grammatik på kurser som:

 • NSS211 Svenskans uttal i inlärningsperspektiv
 • NS2033/NS2034 Språklig norm och variation i danska/norska
 • US154U Svenskans grammatik, och svenskans uttal i tvärspråkligt perspektiv (ingår i lärarlyftet)
 • US113G Svenska språkets struktur (grundlärare F-3)
 • US116G Språkanalys med fonologi och grammatik (grundlärare 4-6)

Jag handleder även uppsatser på institutionen.

Forskning

Mina forskningsintressen rör sig mellan skolmiljön, ungdomars tal (på första- och andraspråket), och standardsspråksideologier (i synnerhet ungdomars uppfattning om dessa och hur de påverkar det talade språket).

Under 2021-2022 arbetar jag i projektet Samsas: Samtidigt samarbete mellan forskare och lärare - ett sätt att möta specifika utbildningsbehov. Här ligger fokus på litterarisering, det vill säga grundläggande läsning och uttal: avkodning och kodning av fonem och grafem. Vi arbetar med lärare och nyanlända elever på Språkintroduktion på två gymnasieskolor.

2020 tilldelades jag medel från Erik Wellanders fond för projektet Uttal, språkideologi och språknormer hos elever med svenska som första- eller andraspråk. Ett av målen är att producera undervisningsmaterial för gymnasiet kring språkideologier och språkliga normer.

Under 2018-2020 arbetade jag i projektet "Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever" (2016-2019), där syftet var att främja integrering av nyanlända elever i högstadie- och gymnasieåldern genom att arbeta fram och tillämpa en modell för utbildning och undervisning som ökar de nyanlända elevernas möjligheter att inom rimliga tidsramar ta sig vidare i utbildningssystemet och/eller yrkeslivet.

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2020. Julia Forsberg, Maria Therese Ribbås, Johan Gross. Journal of Multilingual and Multicultural Development

  Standard language cultures are characterised by beliefs in idealised standard forms of the language in question. In this paper, these beliefs are connected to the concepts of referee design and speech community, through analysis of how Swedish adolescents reflect upon and self-assess their language proficiencies. The data consist of interviews where 111 participants self-assess their Swedish, English and additional home languages. During the self-assessment, participants use different points of reference when reflecting on the different languages in their repertoires. Four main categories of answers are found, all relating to an absent referee in some manner: the participants’ evaluations of other people’s language proficiency compared to their own; their proficiency in other languages; their evaluation of their proficiency in relation to formal grading and feedback given in school; and their own experiences of their limitations and abilities in different situations. When assessing Swedish, participants display attitudes towards ‘good’ and ‘bad’ language and contextualise their proficiency in a way that focuses on standard language ideologies and their speech community. The same pattern does not occur when participants reflect on their other languages, indicating the important role that the peer group and speech community have in creating and facilitating these ideologies.

 • 2019. Susanne Mohr, Sandra Jansen, Julia Forsberg. English Today

  The UK is facing important changes in the near future, with Brexit, i.e. the UK leaving the European Union (EU), looming ever more closely on the horizon. These important political and economic changes will certainly have an influence on Europe as a whole, and have had linguistic consequences for the English language, such as Brexit-related neologisms (Lalić-Krstin & Silaški, 2018). As Modiano (2017a) suggests, Brexit might also have an influence on the status of the English language in the EU, in particular with regard to the dominance of native speaker varieties. In this article, we discuss the possibility of the use of a neutral European English variety in the EFL classrooms of two EU member states, i.e. Sweden and Germany. Based on a survey among 80 practitioners in secondary schools (first results were presented in Forsberg, Mohr & Jansen, 2019), the study investigates attitudes towards target varieties of English in general, and European English or ‘Euro-English’ (cf. Jenkins, Modiano & Seidlhofer, 2001; Modiano 2003) in particular, after the referendum in June 2016.

Visa alla publikationer av Julia Backelin Forsberg vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 5 mars 2021

Bokmärk och dela Tipsa