Profiles

Jenny Uddling

Jenny Uddling

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
Telefon 08-120 767 27
E-post jenny.uddling@isd.su.se
Besöksadress Paviljong E-F
Rum 207
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

- Doktorand i språkdidaktik, med inriktning mot flerspråkiga elevers litteracitetsutveckling i biologi och fysik, sedan 2014.
- Universitetsadjunkt vid Sektionen för lärarutbildning, Högskolan i Borås, sedan 2013.
- Utbildad gymnasielärare i svenska som andraspråk och religion och har arbetat både som SFI-lärare och lärare på Språkintroduktion under ca 10 år.

Forskning

I min avhandlingsstudie belyser jag hur fysiklärare, som undervisar i sina flerspråkiga klassrum, bearbetar läromedelstexters språk och ämnesinnehåll. Därtill undersöks vilka möjligheter och begränsningar lärarnas texttillnärmande erbjuder eleverna.

Jag är särskilt intresserad av hur lärare tillgängliggör och stärker det naturvetenskapliga ämnesspråket. Materialinsamlingen har gjorts med hjälp av video- och ljudinspelningar och för analys av klassrumsinteraktionen används SFL.

Publikationer

Uddling, Jenny. (Masteruppsats i svenska som andraspråk, 2013). Direktintegrerade elevers möjligheter till lärande i ämnesundervisningen. Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • Kapitel Measuring time
    2018. Monica Axelsson (et al.). Global developments in literacy research for science education

    This chapter presents results from a study aiming at investigating multimodal classroom interaction and its contribution to multilingual students’ meaning-making. The focus is on how science content is elaborated and negotiated through various semiotic resources. Data consist of video and audio recordings and digital photographs from a multilingual elementary school physics classroom during the unit “measuring time”. Theoretically, the project takes its stance in social semiotics and pragmatist theory. Data are analyzed through systemic functional linguistics, multimodal analyses and Dewey’s principle of continuity. The results reveal that the teacher and the students were engaged in meaning-making activities involving a variety of semiotic resources with a potential to develop multilingual students’ scientific literacy. However, some observations indicate classroom practices that might constitute a hindrance for meaning-making. The study has implications for ways of promoting scientific literacy, including learning science, competent action, and communicating through different modes.

Visa alla publikationer av Jenny Uddling vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 28 september 2018

Bokmärk och dela Tipsa