Profiles

Judith Chrystal

Judith Chrystal

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
Telefon 08-16 38 95
E-post judith.chrystal@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D
Rum D 638
Postadress Inst. för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Om mig

Samverkansprojekt

Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper, Steg 2 Litteracitet. Skolverket 2014-2018. Projektledare. På uppdrag av Skolverket har institutionen utvecklat och översatt ett material för kartläggning av nyanlända elevers litteracitet på deras starkaste språk. För mer information se institutionens webbplats Samverkansprojekt

Kartläggning av nyanlända vuxnas litteracitet. Skolverket 2018-2019. Projektledare. På uppdrag av Skolverket ska institutionen utveckla och översätta ett material för kartläggning av nyanlända elever inom sfi.

Pedagogiskt utvecklingsprojekt

Nordflux - flexibel undervisning och examination i nordiska språk, Högskolans grundutbildningsråd med Ulla Ekvall 1993-94.

Publikationer inom projektet

Leder högskolestudier till kritiska och kunniga studenter? PU-rapport nr 1995:1. Pedagogiskt utvecklingsarbete Stockholms universitet. Medförfattare: Ulla Ekvall.

Kognitivt lärlingskap i högskoleundervisning. Del 1 och 2. PU-rapport nr 1995:2, 1995:3. Pedagogiskt utvecklingsarbete Stockholms universitet. Medförfattare: Ulla Ekvall.

Övriga uppdrag

Studierektor Svenska som andraspråk 2017-09-01- 2018-06-30

Studierektor Nordiska språk 2008-01-01-2014-07-31

Studierektor Lärarutbildning 2009-07-01-2011-12-31

Studierektor Nordiska språk 1993-07-01-1996-06-30  (tjl 1995-03-30-1995-12-31)

Kursföreståndare Språkkonsultlinjen 1988-07-01-1993-06-30

Undervisning

Jag har undervisat på olika kurser och nivåer främst i ämnet svenska i fristående kurser och inom lärarutbildningen. Jag har också undervisat i uppdragskurser om nyanlända elevers lärarande.

Forskning

Forskningsintressen

Elevers skrivutveckling, responssamtal, litteracitet, kartläggning av nyanlända elever, tolkning i kartläggningssamtal.

Jag forskar för närvarande om tolkning och bedömning i kartläggningssamtal där nyanlända elevers kunskaper bedöms samt om hur informationen från kartläggningssamtal används för beslut och planering av undervisningen för nyanlända elever.

Forskningsprojekt

Skribenter in spe - Elevers skrivförmåga och skriftspråkliga kompetens.

HSFR-finansierat projekt med Ulla Ekvall 1995-98.

Publikationer inom projektet

Se även publikationer i Diva nedan.

2006. Att ändra åsikt och ge plats för andra röster. Elevers ändringar efter responssamtal. I: P. Ledin m.fl. Svenskans beskrivning 28, Förhandlingar vid Tjugoåttonde sammankomsten för svenskans beskrivning, Örebro den 14–15 oktober 2005 S. 87–96.

2006. Det lät ganska bra alltihop! Positiva omdömen i elevers responssamtal. I: Einarsson, J. m.fl. (red.) Språkforskning på didaktisk grund. Rapport från ASLA:s höstsymposium Växjö, 10–11 november 2005. S. 32–45.

1998. Planering och revidering i skolskrivande. I: Svenskans beskrivning 23. Medförfattare: Ulla Ekvall.

Tidigare publikationer

Ett urval av tidigare publikationer som inte finns i Diva.

1992. Kan du skicka på saltet? Några synpunkter på på. I: Svenskans beskrivning 19, Stockholm 1992. Medförfattare: Ulla Ekvall.

 

1992. Keep on dreaming men behåll fötterna på jorden. Code-switching in the written language of Swedish teenagers. I: Språk, språkbruk och kön. ASLA 5, Uppsala 1992.

1991. Bodybuilder eller kroppsbyggare. Om valet av inlåningsstrategi. I: Svenskans beskrivning 18, Uppsala 1990.

1990. Att bygga hus och dansa tango. Om innehållsobjekt i svenskan. I: Svenskans beskrivning 17, Åbo 1989, s. 85–96. Medförfattare: Mats Eriksson.

1989. Turn-key-ansvar and greatest hits-föreställningar. On the Use of English in the Swedish Press. I: Proceedings from the 8th Biennial Conference of Teachers of Scandinavian Languages in Great Britain and Northern Ireland. Edinburgh: University of Edinburgh.

1988. Engelskan i svensk dagspress. Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 74. (Diss)

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Judith Chrystal vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 19 november 2018

Bokmärk och dela Tipsa