Profiles

Julia Fries, ansiktsbild i naturen, vass och vatten, kvällssol faller på ansiktet

Julia Fries

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Telefon 08-16 46 83
E-post julia.fries@hsd.su.se
Besöksadress Svante Arrenius väg 20A, plan 3
Rum P 334
Postadress Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är doktorand i drama med didaktisk inriktning och mitt intresseområde handlar om hur drama kan vara ett verktyg i lärande för hållbar utveckling, med särskilt fokus på ekonomi. Jag utforskar hur drama kan vara ett verktyg i att gå utanför rådande normer kring hur vi tänker kring hållbarhet och ekonomi. Jag undersöker drama som metod i utforskandet av nya bilder eller 'imaginaries' för hur hållbara samhällen skulle kunna organiseras.

Som ett parallellt spår till min forskning använder jag mitt alterego Clownen Maja som doktorandkollega. Genom att ha med mig clownens perspektiv på min och andras forskning får jag syn på nya saker och hittar andra, ofta mer vågade vinklingar. Genom att då och då plocka fram min clown får jag alltså stöd i min egen forskning, men clownen är också ett eget utforskande kring hur vi kan förhålla oss kring de svåra processer som det innebär att ta in vidden av den miljösituation vi befinner oss i.

Jag undervisar också i samhällskunskapskurser inom lärarprogrammet. Min undervisning handlar i huvudsak om hur drama kan användas som verktyg för lärande och förändring. Min bakgrund är dramapedagog med erfarenhet från fri teatergrupp, skola och kulturskola.

 

Publikationer:

Fries, J. (2020). Att behålla sitt skapande i en tid av ekologisk kris. Drama, 2. s. 16-19.

Fries, J., Österlind, E. (2020). Att lära utanför bokens kanter. I Ståhle, Y., Waermö, M., Lindberg, V. (red). Att utveckla forskningsbaserad undervisning. Stockholm: Natur & Kultur.

Fries, J. (2011). Kropp, känsla och tanke i samspel: att arbeta i grupp med drama. I Enander, V., Holmberg, C. (red.) Hur går hon? Att stödja misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser. Lund: Studentlitteratur.

Wall T., Fries J., Rowe N., Malone N., Österlind E. (2019). Drama and Theatre for Health and Well-Being. In: Leal Filho W., Wall T., Azeiteiro U., Azul A., Brandli L., Özuyar P. (red.) Good Health and Well-Being. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Dordrecht: Springer, Cham.

Wall, T., Österlind, E., & Fries, J. (2019). Art-based teaching for sustainable development. i Leal Filho W. et al. (red.), Encyclopedia of Sustainability in Higher Education. Dordrecht: Springer, Cham.

Wall, T., Österlind, E., & Fries, J. (2019). Arts based approaches for sustainability. i Leal Filho W et al. (red.), Encyclopedia of Sustainability in Higher Education. Dordrecht: Springer, Cham.
 

Senast uppdaterad: 20 november 2020

Bokmärk och dela Tipsa