Profiles

Julia Sandahl

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Kriminologiska institutionen
Telefon 08-16 44 65
E-post julia.sandahl@criminology.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 6
Rum C 674
Postadress Kriminologiska institutionen 106 91 Stockholm

Forskning

Forskningsområde: Ungdomsbrottslighet, skolkontext, prevention

Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka det komplexa förhållandet mellan ungdomars brottslighet och det sociala skolklimatet. I det nuvarande skedet av avhandlingsarbetet används i första hand data från Stockholms kommun (Stockholmsenkäten) i syfte att undersöka om vissa aspekter av skolan, så som exempelvis goda relationer mellan lärare och elever kan moderera effekten av några av de mest etablerade riskfaktorerna för kriminalitet, nämligen faktorer kopplade till ungdomars förutsättningar utifrån familjens sociala situation.

Avsikten är också att studera huruvida det, utöver skillnader på individnivå, föreligger några kontextuella skillnader mellan skolor och skolklasser samt vilka aspekter som på dessa strukturella nivåer i så fall bidrar till denna variation. Det sistnämnda görs genom att också inkludera registerdata på klass- respektive skolnivå. Projektet förväntas öka kunskapen om i vilka avseenden skolans (främst sociala) kontext kan respektive inte kan förväntas bidra till brottsprevention.  

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2016. Julia Sandahl. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 17 (2), 110-130

    School is regarded as a central arena for crime prevention. This study analyses the effects of student perceptions of school contextual aspects on self-reported offending, using logistic regression with control for clustering effects. The data comprise a census of pupils in year nine in comprehensive school (15 year olds) and in year two of upper secondary school (17 year olds) in the City of Stockholm in 2006, 2008 and 2010 (n = 25,850 of which 47% are boys and 53% are girls). Besides showing that several aspects of students’ perceptions of the school setting have direct protective effects on offending, the study shows that perceiving schoolwork as meaningful appears to moderate the effect of adverse home conditions on delinquency for boys. The only aspect of school investigated in this study that was not significantly related to offending was the perception of classroom order, indicating that emotional support from teachers is more important for crime preventive implications than maintaining order in the classroom. Controlling for clustering effects shows differences in offending between classes and schools that are not produced by differences between the students.

Visa alla publikationer av Julia Sandahl vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 13 februari 2018

Bokmärk och dela Tipsa