Profiles

Jobst Welge

Jobst Welge

Professor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
E-post jobst.welge@littvet.su.se
Besöksadress Frescativägen 22B-26
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är professor i litteraturvetenskap. Innan jag kom till Stockholm har jag undervisat på flera universitet i USA och Tyskland, särskilt med inriktning på jämförande litteraturvetenskap och litteratur på romanska språk (franska, italienska, spanska och portugisiska), men också i latinamerikanska studier. Jag har undervisat på såväl modernism som den narrativa fiktionens och romanens teori och historia.

 

FORSKNING

I min forskning syftar jag till att etablera förbindelser och undersöka kopplingar mellan sydeuropeisk och latinamerikansk litteratur. Jag är särskilt intresserad av romanen och andra narrativa former, från den tidigmoderna perioden, men också litterära reaktioner på erfarenheter av modernitet från upplysningen fram till idag. Detta inkluderar såväl fantastisk litteratur som realism, både reseskildringar och texter som återfinns i gränssnittet mellan litteratur och byråkrati. Mina artiklar och böcker närmar sig ofta dessa ämnen från flera perspektiv: rum, nation, kulturellt minne och mobilitetsforskning. Inte sällan kompletteras framställningen med litterära exempel från Italien, Spanien, Argentina, Colombia och Brasilien. Dessutom har jag flera år har varit medlem i redaktionskommittén för Alexander von Humboldts Samlade skrifter (Bern, Schweiz).

I min doktorsavhandling Hidden Natures. Early Modern Subjects and Authorities (Stanford, 2001) undersöktes det retoriska samspelet mellan intimitet och auktoritet, mellan religion och vetenskap, och dessa analyserades som centrala faktorer för uppkomsten av en (författar-) subjektivitet hos författare inom den europeiska renässansen. Min bok Genealogical Fictions: Cultural Periphery and Historical Change in the Modern Novel (Baltimore, 2014) pläderar för en väsentlig och långtgående förbindelse mellan formen hos familjeromaner och det historiska och nationella medvetandet i ”perifera” kulturella miljöer. Exemplen sträcker sig från Storbritannien, Italien, Spanien till Brasilien, med exempel både från 1800- och 1900-talet: från Maria Edgeworth's Castle Rackrent till G. Tomasi di Lampedusa's Il Gattopardo (se: https://jhupbooks.press.jhu.edu/content/genealogical-fictions). Under senare tid har jag publicerat ett flertal artiklar som berör den ”hypotetiska realismen” inom samtida latinamerikansk skönlitteratur.

För tillfället arbetar jag med två bokprojekt. Det ena, Novel Worlds. An Introduction to the History and Theory of the Novel, bygger på en föreläsningsserie där jag förbinder nyckelepisoder i den moderna romanens historia med kanoniska och samtida teorier om romanen. Det andra bokprojektet, Amazonian Imaginations. Nature, Culture, and the Affects of Modernity, kan sägas representera mitt intresse för skärpunkterna mellan europeisk och amerikansk kulturhistoria. Där framlägger jag tesen att den transnationella Amazonregionen låg till grund för både en rik kulturell föreställningsvärld och en rik intertextuell romanform (alltifrån Jules Verne och A. C. Doyle till Alejo Carpentier och Vargas Llosa) som inte bara behandlar just specifikt regionala frågor, utan berör en fundamental ambivalens för både den tropiska naturen och idén om den moderna civilisationen.

 

NÅGRA PUBLIKATIONER

"Bewegungen der Avantgarde. Reisen nach, aus, in Brasilien," in: Michaela Holdenried, Alexander Honold,  Stefan Hermes, Eds., Reiseliteratur der Moderne und Postmoderne. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2017, 503-518.

"Transgenerationelle Erinnerung in der argentinischen und brasilianischen Gegenwartsliteratur (Sergio Chejfec/Michel Laub)," artefrakte.  Auseinandersetzungen mit dem Holocaust in experimentellen Verfahren in Kunst und Literatur, edited by Esther Kilchmann (Literatur-Kultur-Geschlecht, Böhlau Verlag: Köln, 2016), 269-282.

"Instant and Identity in the Narrative Poetics of André Gide," in: Jan Baetens, Dirk de Geest, Robin Vogelzang, eds., Time and Temporality in European Modernism and the Avantgardes (1900-1950), EAM series: European Avantgarde and Modernism Studies, Peeters Publishers: Leuven, 2016; 89-98.

"Apocalipsis y Contingencia. Roberto Bolaño y los fines de la novela," in: Roberto Bolaño. Narrando el comprender del mundo. Edited by Ursula Hennigfeld, Vervuert/Iberoamericana (Frankfurt a. M. / Madrid, 2015), 83-99.

"Machado de Assis' Esaú e Jacó and the Problem of Historical Representation," Luso-Brazilian Review 52: 2 (Dec. 2015), 19-36.

"Realidad, Teatralidad y lenguaje en el teatro de Roberto Arlt," in:  Roberto Arlt y el lenguaje argentino. Edited by Volker Jaeckel, Rolf Kailuweit, Ángela Di Tullio, (Vervuert/Iberoamericana: Frankfurt a. M., 2015), 57-68.

"Desire, Deceit, and Defeat in the Work of Roberto Arlt," in: Mimesis, Desire, and the Novel. René Girard and Literary Criticism, edited by Pierpaolo Antonello and Heather Webb (“Studies in Violence, Mimesis, and Culture”), Michigan State University Press: East Lansing, 2015), 219-32.

"Reality, Fiction, and the Limits of Postmodernity in the Contemporary Novel: The Case of Bernardo Carvalho," in: Einheitsdenken. Figuren von Ganzheit, Präsenz und Transzendenz nach der Postmoderne, edited by Irina Hron. Traugott Bautz: Nordhausen, 2015, 105-122.

"Introspecção e Dislocamento em Angústia." Floema. Caderno de Teoria e História Literaria. Dossie Graciliano Ramos. IX/2015, 61-84.

"Italo Svevo's Una vita, inettitudine, and the novel of the employee," in: Italo Svevo and his Legacy for the Third Millenium, 2 vols. (I: Philology and Interpretation; II: Contexts and Influences), edited by Giuseppe Stellardi and Emanuela Tandello Cooper. Troubador, Leicester: 2014, 86-100.

"The Problem of Particularity in Literary History." In: Literary Histories in Portuguese, edited by João Cezar de Castro Rocha (Portuguese Literary and Cultural Studies 26). Dartmouth: Massachusetts, 2014, 77-95.

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 19 mars 2018

Bokmärk och dela Tipsa