Profiles

Joanna Zatorska

Joanna Zatorska-Rosén

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska
Telefon 08-16 33 31
E-post joanna.zatorska@slav.su.se
Postadress Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand i polsk kultur och litteratur vid Institutionen för Slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Konsthistoriker och kulturvetare. Djupt intresserad av polsk-svenska förbindelser, med fokus på polska kulturarvsföremål i svenska samlingar. Arbetar med en doktorsavhandling om polska 1600-tals tryck från Polonicasamlingen på Skoklosters slott.

Arbetslivserfarenhet

 • 2015.09 – nuvarande Stockholms Universitet, Institutionen för Slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska – doktorand
 • 2015.01 – nuvarande Stockholms Universitet, Institutionen för Slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska – lärare i polska
 • 2014.08 – 2015.08 Stockholms Universitet, Institutionen för språkdidaktik, Språkstudion – expeditionspersonal

Utbildning i urval:

 • 2014 Kursen Polsk-svensk skönlitterär översättning i teori och praktik, Stockholms Universitet
 • 2011-2013 Två parallella masterprogram som en del av tvärvetenskapliga individuella studier inom humaniora vid Lodz Universitet, Polen. 
  masterexamen i konsthistoria med inriktning mot kulturarvsvård, examensarbete: Polonica in Sweden. Comparative studies of Polish and Swedish written sources 
  masterexamen i kulturvetenskap med inriktning mot konstfrämjande, examensarbete: Iconography of Carl Larsson's frescoes and monumental paintings in the National Museum in Stockholm
 • 2008-2011 Tvärvetenskapliga individuella studier inom humaniora på kandidatnivå vid Lodz Universitet, Polen. 
  kandidatexamen i konsthistoria, examensarbete: The interior of the parish church of The Nativity of the Blessed Virgin Mary and Saints Peter and Paul in Mikolajewice near Lutomiersk, Poland

Publikationer:

 • Przejawy szwedzkiego ducha narodowego. Program ikonograficzny fresków Carla Larssona w Nationalmuseum w Sztokholmie. [Expressions of Swedish national spirit. Iconography of Carl Larsson's frescoes in the National Museum in Stockholm.] in: Ars et scientia, vol. 3, Stefański Krzysztof (ed.), pp. 247-266, Łódź 2014. ISBN 978-83-934191- 4-2.
 • „Oczywiście wolałbym, żeby była inna, ale muszę być zadowolony z tego, co jest.” Clasina Hoornik w życiu i twórczości Vincenta van Gogh ["Obviously I'd like her to be different, but I have to be content with how it is" Clasina Hoornik in Vincent van Gogh's life and work.] in: Ars et scientia, vol. 1, Bo to zła kobieta była... Hetery, prostytutki, wariatki – kulturowy obraz kobiety [Since she was an evil woman... Hetairai, prostitutes, madwomen –cultural portraits of women] Jagla Jowita (ed.), pp 531-541, Łódź 2013. ISBN 978-83-934191-2-8.
 • Poszukiwanie tożsamości narodowej w kulturze słowiańskiej na przykładzie twórczości Zofii Stryjeńskiej, Stanisława Jakubowskiego i Stanisława Szukalskiego [Attempts to find national identity in the Slavic culture present in Zofia Stryjenska's, Stanislaw Jakubowski's, Stanislaw Szukalski's works] in: Historyczna i ponowoczesna tożsamość Słowian [Historical and postmodern identity of the Slavs], Tomasz Ciesielski, Joanna Zatorska, Adrian Skoczylas (eds.), pp 303-322, Łódź 2012. ISBN 978-83-933853-1-7. 
 • Peintre maudit u schyłku XIX w. Twórczość Władysława Podkowińskiego w świetle jego biografii [Peintre maudit of fin de siècle. Wladyslaw Podkowinski's life reflected in his works] in: Męski, supermęski czy nijaki. Kulturowy obraz mężczyzny / Na stole i pod stołem [Masculine, hypermasculine or unremarkable. Cultural portraits of men. / On the table and under the table], Jagla Jowita (ed.), pp 221-231, Łódź 2011. ISBN 978-83-934191- 0-4.
 • I obym zawsze widział, co ręce twe czynią..., czyli o walijskim zwyczaju rzeźbienia łyżek [Always may I see your hands..., a few words on Welsh tradition of lovespoons carving] in: Męski, supermęski czy nijaki. Kulturowy obraz mężczyzny / Na stole i pod stołem [Masculine, hypermasculine or unremarkable. Cultural portraits of men. / On the table and under the table], Jagla Jowita (ed.), s. 313-318, Łódź 2011. ISBN 978-83-934191- 0-4.
 • Neuschwanstein – realizacja wizji geniusza czy obłąkanego? [Neuschwanstein – vision of a genius or a madman?] In: Geniusz i obłąkanie. Granice szaleństwa i rozumu / Ze śmiercią nam do twarzy. Rytuały pogrzebowe, symbolika sepulkralna, akt rozkładu w sztuce i kulturze [Genius and madness. Borders between insanity and reason. / Death becomes us. Burial rites, funerary symbolism, decay in art and culture] Jagla Jowita (ed.), pp 153-162, Łódź 2011. ISBN 978-83-934191-1-1.
 • Motyw bramy do zaświatów w sztuce sepulkralnej [The motif of gates to the Otherworld in funerary art] In: Geniusz i obłąkanie. Granice szaleństwa i rozumu / Ze śmiercią nam do twarzy. Rytuały pogrzebowe, symbolika sepulkralna, akt rozkładu w sztuce i kulturze [Genius and madness. Borders between insanity and reason. / Death becomes us. Burial rites, funerary symbolism, decay in art and culture] Jagla Jowita (ed.), pp 289-299, Łódź 2011. ISBN 978-83-934191-1-1.
 • Literackie inspiracje Szałem uniesień Władysława Podkowińskiego [Literary inspirations of Władysław Podkowiński's Frenzy of Exultation], Biuletyn Koła Naukowego Polonistów Uniwersytetu Łódzkiego „K65” [Polish Philology Academic Group Bulletin "K65"], no. 1 (2010), pp 44-47.

Undervisning

 • Polska I (SLPOL1): Uttal och fonetik 
 • Polska II (SLPOL2): Skriftlig språkfärdighet, inkl översättning
 • Polska II (SLPOL2): Muntlig språkfärdighet
   

Senast uppdaterad: 10 november 2020

Bokmärk och dela Tipsa