Profiles

Karolina Andersdotter

Karolina Andersdotter

Projektassistent

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
E-post karolina.andersdotter@arthistory.su.se
Besöksadress Frescativägen 22B-26
Rum C 516
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Anställd som projektassistent (40%) inom forskningsprojektet Metadata Culture. Resterande 60% arbetar jag som bibliotekarie på Uppsala universitetsbibliotek.

I mitt forskningsprojekt ska jag undersöka beständigheten i livscykeln för crowdsourcad eller forskargenererad metadata: hur kan den insamlade datan publiceras och bli återanvändningsbar för andra forskare?

Senast uppdaterad: 25 oktober 2019

Bokmärk och dela Tipsa