Profiles

Kalle Berggren

Kalle Berggren

Forskare

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 765 44
E-post kalle.berggren@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 428
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag arbetar sedan 2018 som forskare vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen i projektet "Föräldrars och vänners respons på killars våld mot tjejer i nära relationer". Min bakgrund är inom sociologi (fil. dr. 2014) och genusvetenskap (lektor 2015-2018). Mina forskningsintressen kretsar kring intersektionella maktrelationer och feministiska perspektiv på maskulinitet. Läsåret 2019-20 är jag gästforskare vid Columbia university, New York.

Forskning

Avhandling om svensk hiphop

I min avhandling Reading rap. Feminist interventions in men and masculinity research (2014) undersökte jag hur kön, sexualitet, ras och klass konstrueras och samspelar i låttexter från två decennier av svensk hiphop. 

Några centrala teman är hur manliga rappare kritiserar ras- och klassojämlikheter men också reproducerar normativa idéer om kön och sexualitet; hur kvinnliga rappare istället fokuserar på sexism och mansdominans; ambivalensen som ofta finns hos manliga rappare mellan att älska sina grabbar men samtidigt inte vara homosexuell; samt hur maskulinitetsforskning kan utvecklas genom att i större utsträckning utgå från aktuell feministisk, queer och intersektionell teori. Avhandlingens artiklar är publicerade i tidskrifter som European journal of women's studies och Men and masculinities.

Postdoc-forskning

I artikeln "Snubben trodde han var cool" i Tidskrift för genusvetenskap 2016 undersöker jag könade berättelser om föräldrar och barn i svensk hiphop. "Theorizing power, identity and hiphop" i EduCare 2016 är en genomgång av olika sätt att förstå makt och identitet. I "Vem är teori?" i Sociologisk forskning 2018 diskuterar jag hur mansdominansen kan brytas i undervisning i sociologisk teori. "Is everything compatible?" i Australian feminist studies 2018 innehåller en kritisk diskussion om användningen av feministisk teori inom maskulinitetsforskning.

Pågående forskning

För närvarande arbetar jag med ett projekt om unga män och våld, tillsammans med Lucas Gottzén och Hanna Bornäs.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • Artikel Vem är teori?
    2018. Kalle Berggren. Sociologisk forskning 55 (1), 75-91

    Sociological theory is a central part of the sociology discipline, and courses on sociological theory are found on all levels of university teaching in sociology at Swedish universities. However, while sociologists have successfully uncovered power structures in various domains of social life, we have been more reluctant to examine our own teaching practices. In particular, sociological theory has been pinpointed as an area where men’s dominance often perseveres. This is in stark contrast to international research on exclusion and inclusion in processes of canon formation, which shows how there have always been important sociological theorists who have not been white men, but that they have been more or less written out of history. Drawing on such international research on inclusion and exclusion in the construction of sociological theory, as well as on norm-critical pedagogy, and on a mapping of the curriculum at one of Sweden’s universities, this article identifies key aspects in the quest for a more inclusive curriculum.

  • 2018. Kalle Berggren. Australian feminist studies (Print)

    Since its emergence in the late 1980s, research on men and masculinity has expanded considerably into an established area at the intersection of sociology, gender studies and related disciplines. There is now a wealth of empirical research but the theoretical debates have largely centred on Connell’s notion of hegemonic masculinity. This article focuses instead on the theoretical contribution of Jeff Hearn, arguably one of the central figures within critical studies on men and masculinities over the last few decades. The article identifies the main tenets of Hearn’s theoretical writing and tracks its development over time, and offers a critical discussion of Hearn’s theoretical position. The critique focuses on ambiguous treatments of central concepts and argues that tensions between perspectives such as materialist analysis, queer theory and intersectionality are not fully acknowledged in Hearn’s work.

Visa alla publikationer av Kalle Berggren vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 26 augusti 2019

Bokmärk och dela Tipsa