Stockholms universitet

Karin ChristofferssonProjektkoordinator/Administratör

Om mig

 

Jag är anställd som projektkoordinator vid Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, samt administrerar centrats utbud av högskolepedagogiska och kompetensutvecklande kurser, workshopar och andra aktiviteter.
 

I min vardag har jag många kontakter med kollegor från universitets olika ämnesområden. Det är troligen mig du möter när du har en fråga om högskolepedagogisk kompetensutveckling eller om ett av våra pedagogiska projekt.
 

Uppdraget som projektkoordinator är brett och varierat, och den ena dagen är inte den andra lik. Mitt mål är att skapa gott samarbete med och mellan kollegor genom motivation och engagemang. Jag ser till att arbetsflödet fungerar, planerar och följer upp. Jag är även sekreterare i CeULs styrelse.
 

CeUL är en nätverksorganisation som består av medarbetare från flera av institutionerna vid Stockholms universitet. Vårt nätverk är i ständig utveckling och förändring, mycket tack vara de pedagogiska arbetslagen och nätverken som skapas bl.a. genom CeULs pedagogiska ambassadörsprojekt. Läs gärna på vår hemsida om olika aktuella projekt i syfte att stimulera pedagogisk utveckling vid universitetets institutioner. Tanken är att bygga pedagogisk kompetens genom att fokusera på de olika pedagogiska miljöer som universitetslärare verkar inom.
 

Välkommen att kontakta mig med dina frågor om högskolepedagogisk kompetensutveckling, våra pågående högskolepedagogiska projekt eller om du har en idé om ett pedagogiskt utvecklingsprojekt inom din egen verksamhet som du gärna skulle vilja förverkliga.