Profiles

Kerstin Ahlberg

Föreståndare

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 32 86
E-post kerstin.ahlberg@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C 553
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Medlem av forskningsprogrammet Regulating Markets and Labour (ReMarkLab). Redaktör för det nordiska nyhetsbrevet EU & arbetsrätt och Arbetsrättsportalen, ansvarig för den öppna seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv. Verksamheten är en del av Institutet för social civilrätt.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2016. Kerstin Ahlberg.
  • 2016. Kerstin Ahlberg. EU & arbetsrätt (1)

    Arbetsmarknadens parter vill bli mer involverade i utformningen av EU:s politik och styrning-en av medlemsstaternas ekonomi. Samtidigt måste EU:s institutioner och medlemsstaterna respektera parternas autonomi. Fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer måste behandlas på ett sätt som ger dem en tydlig särställning jämfört med andra intresseorganisationer. Det framhåller Europafacket (EFS) och arbetsgivarorganisationerna BusinessEurope, CEEP och UEAPME i en gemensam deklaration om ”en nystart för en stark social dialog”.

  • 2016. Kerstin Ahlberg. EU & arbetsrätt (2)

    Är arbetet som barnbyförälder av en sådan särskild art att medlemsstaterna inte behöver till-ämpa arbetstidsdirektivets regler om vila, begränsning av veckoarbetstiden och nattarbete på det? Det är frågan i ett mål som den finska Högsta domstolen har hänskjutit till EU-domstolen för förhandsavgörande. Svaret kan bli avgörande för om kärandena ska ha rätt till lönetillägg för övertidsarbete och arbete på kvällar, nätter och söndagar.

  • 2016. Kerstin Ahlberg. EU & arbetsrätt (2)

    Nej tack, kom inte med något förslag om ”tjänstepass” för byggbranschen! Det skriver de europeiska organisationerna för byggnadsarbetare och byggarbetsgivare i ett gemensamt brev till Europeiska kommissionen. Ett tjänstepass skulle inte medföra några fördelar för företagen, det skulle bara underlätta bedrägerier över gränserna och undergräva effekt-iviteten i tillsynen över arbetstagarnas villkor, menar de.

Visa alla publikationer av Kerstin Ahlberg vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 30 november 2018

Bokmärk och dela Tipsa