Profiles

Kavot Zillen

Kavot Zillén

Post doktor

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 23 20
E-post kavot.zillen@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C 710
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

 

Docent och universitetslektor i offentligt rätt med ett särskilt intresse för medicinsk rätt och mänskliga rättigheter i vården, såsom religions- och samvetsfrihet, rätten till hälsa, rätten till privatliv och icke-diskriminering.

* Tidare jurist vid Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och Inspektionen för vård och omsorg

* Jur. dr (mars) 2016 i medicinsk rätt med en avhandling om hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrihet

* Universitetsadjunkt vid jurididiska fakulteten UU (2016)

* Kursansvarig lärare för två kurser vid Yale university interdicpilinary center for bioethics summer program (https://bioethics.yale.edu/2018-seminar-descriptions)

* Undervisar: kommunal- och förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, socialrätt, mänskliga rättigheter och medicinsk rätt

* Post doc - projekt vid barnrättscentrum om särskilt utsatta underåriga unionsmedborgares rätt till sjukvård (2017-2019)

* Universitetlektor 2019

* Docent i offentlig rätt 2019

* Ställföreträdande föreståndare för Barnrättscentrum

 

 

Senast uppdaterad: 3 februari 2020

Bokmärk och dela Tipsa