Profiles

Kerstin Grip

Adjunkt

View page in English
Arbetar vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
E-post kerstin.grip@hsd.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A, plan 3,4,5
Postadress Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Adjunkt drama/teater

Jag är adjunkt i drama/teater vid HSD och undervisar på Kandidatprogrammet i estetiska ämnens didaktik - drama/teater. Jag har en fil.kand. i dramapedagogik och en fil.mag. i matematik med idé- och lärdomshistoria som biämne, samt är auktoriserad dramapedagog. 

Jag arbetar också som teaterpedagog på Huddinge Kulturskola.

Rapport

Jag är huvudförfattare till rapporten Drama och teater i kulturskolan ur pedagogernas perspektiv - enkätundersökningen. Rapporten bygger på 115 enkätsvar från drama- och teaterpedagoger i olika delar av Sverige. 

Senast uppdaterad: 22 maj 2019

Bokmärk och dela Tipsa