Stockholms universitet logo, länk till startsida

Karolina EkholmProfessor

Om mig

Jag är professor vid nationalekonomiska institutionen. Mina forskningsinstressen faller inom områdena internationell ekonomi och makroekonomi och jag är särskilt intresserad av frågor som rör penning- och finanspolitik. För närvarande är jag tjänstledig för att vara riksgäldsdirektör, dvs chef för Riksgäldskontoret. Utöver detta är jag ordförande för Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) och för Centrum för penningpolitik och finansiell stabilitet (CeMoF).