Profiles

Kerstin Odebäck

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Telefon 08-16 37 80
E-post kerstin.odeback@ark.su.se
Besöksadress Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7
Rum 351
Postadress Institutionen för arkeologi och antikens kultur 106 91 Stockholm

Om mig

Född 1986 I Stockholm. Masterexamen i arkeologi, Stockholms universitet. Under utbildningen inriktade jag mig på yngre järnålder-vikingatid, inom numismatik och allmän arkeologi. Särskilt fokus låg även på frågor rörande kulturarvsbruk och kritisk teori applicerat på bl.a. yngre järnålderskontexter, som forntida fenomen liksom samtida (re)presentationer. 

2011-2015 verksam antikvarie vid Statens historiska museum i Stockholm, där jag dels arbetat med Birkamaterial inom ramarna för olika FoU-projekt men även med övriga föremål från yngre järnålder-vikingatid, bland annat i samband med utställningsproduktioner. Har även intresserat mig för, och arbetat med normkritiska perspektiv i museiverksamhet.

Avhandlingsprojekt

Mitt avhandlingsprojekt går ut på att studera vikingatida sköldar utifrån ett intersektionellt perspektiv. Syftet är att lyfta mångtydigheten i periodens sköldsymbolik samt belysa aspekter av sköldarnas funktioner. Forskningsmaterialet består av fullskaliga sköldar I gravsammanhang, sköldformade hängen som delar av grav- och skattfynd, sköldar I avbildningar och figurer samt sköldar I det norröna skriftliga materialet. För det arkeologiska källmaterialet används Birka som utgångspunkt men omfattar även andra fyndkontexter inom och utanför Skandinavien.

De olika formerna av sköldar uppvisar ett spänningsfält inom vilket olika aspekter av identitet är synliga och det finns indikationer på att sköldar hade symboliska innebörder. Till exempel tycks sköldar i gravsammanhang vara placerade på utstuderade vis. Kopplingen mellan det materiella och det mytologiska är centralt i mitt arbete för att lyckas identifiera mångtydigheten och därmed nå ny förståelse för materialet i relation till sammanhangen.

Handledare

Prof. Anders Andrén, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitetDr. Alison Klevnäs, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Kerstin Odebäck vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 26 februari 2018

Bokmärk och dela Tipsa