Profiles

Kerstin Olander

Kerstin Olander

Utb kooordinator

View page in English
Arbetar vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
E-post kerstin.olander@mnd.su.se
Besöksadress Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Postadress Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Min utbildningsbakgrund är fil kand i ekonomi med inrikting organisation, gymnasielärarexamen och rektorsutbildning. Efter många år i gymnasieskolan arbetar jag nu med övergripande utbildningsfrågor. Jag deltar i institutionens olika beredande organ både för utbildning och för arbetsmiljö. Med erfarenhet från flera års arbete vid internationella skolor utomlands är jag nu även internationell koordinator vid MND och jag handlägger alumnfrågor. Jag är kontaktperson för MND:s studentråd.

Forskning

"Service och bemötande" (ISBN 978-91-47-10771-1) Liber 2013, lärobok för gymnasiet.

Senast uppdaterad: 25 september 2018

Bokmärk och dela Tipsa