Stockholms universitet

Kerstin Jon-AndProfessor emerita

Om mig

Jag är professor emerita i fysik och medlem i avdelningen för elementarpartikelfysikFysikum, Stockholms universitet.

Jag är experimentell partikelfysiker och arbetar sedan mitten 1990-talet med ATLAS-experimentet vid Large Hadron Collider vid CERN. Jag disputerade 1986 vid Fysikum på en avhandling byggd på data från UA5-experimentet, också vid CERN. Där studerade vi proton-antiproton-kollisioner vid världens då högsta energi, 540 GeV. Jag har också deltagit i CPLEAR-experimentet, där vi studerade CP-, T- och CPT-symmetrierna i det neutrala kaonsystemet.

Jag har varit sektionsdekan för naturvetenskapliga fakultetens matematisk-fysiska sektion under åren 2012-2014.

Jag har varit styrelseledamot i VR under åren 2015-2018.

Jag är vetenskaplig delegat i CERN:s råd sedan 2017.

Mitt cv finner du uppe till höger på sidan.

Forskning

Jag arbetar alltså nu inom ATLAS-experimentet vid Large Hadron Collider. Vi studerar proton-proton-kollisioner vid 7, 8 och 13 TeV. Det mest uppmärksammade resultatet hittills är upptäckten av Higgspartikeln 2012.

Jag har varit koordinator för ATLAS-gruppen vid SU, som består av ca 30 personer. Tillsammans med medlemmar ur avdelningen för instrumenteringsfysik var jag ansvarig för tillverkning och tester av utläsningselektroniken för hadronkalorimetern (TileCal). Vi har nu ansvar för underhållet och deltar i arbetet med att uppgradera elektroniken för att klara högre luminositeter vid LHC. Gruppen har också delansvar för förstanivås kalorimetertriggern. Fysikanalysen inom gruppen fokuserar på produktion av toppkvarkar och sökande efter tecken på fysik bortom Standardmodellen, t.ex. supersymmetri. Sökandet efter supersymmetri är kopplat till sökandet efter en partikel som skulle kunna utgöra universums mörka materia.