Profiles

Johanna Lidén. Foto: Niklas Björling.

Johanna Lidén

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
Telefon 08-16 42 34
E-post johanna.liden@rel.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E, plan 7
Rum E 778
Postadress 106 91 Stockholm 106 91 Stockholm

Forskning

Jag studerar den neo-konfucianska Taizhou-skolan från Ming-dynastin (1368-1644), utifrån frågeställningar om normativitet och överskridande av normativitet. Grundaren till denna skola, Wang Gen (1483-1541), var en självlärd salthandlare, som attraherade en mängd personer med skiftande social bakgrund. Skolan växte snabbt till en folkligt religiös rörelse, och flera av dess anhängare blev kritiserade för heterodoxi. Det kunde handla om att gå emot mot traditionella konfucianska idéer, eller bryta mot beteendenormer och språkliga konventioner. Mitt syfte är att ringa in vad som ansågs vara huvudfåran inom konfucianismen, genom att studera dem som befann sig i gränslandet av ortodox konfucianism.

De källor jag använder är hagiografiskt material, officiella historier, och s.k. gazetteers, som är en sorts krönikor utgivna på lokal, provinsiell och nationell nivå i Kina.

De religiösa dragen hos Taizhou-skolan aktualiserar frågan om huruvida konfucianismen är en religion eller inte. Vissa forskare talar om en ”religionisering” av konfucianismen under Ming-tiden, vilket förutsätter att den inte var en religion dessförinnan. Själv föredrar jag att betrakta konfucianismen som jämförbar med religiösa traditioner, vilka vid givna historiska tidpunkter plötsligt får härbergera folkliga, känslostarka och socialt engagerade rörelser.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2011. Johanna Lidén. Orientalia Suecana LX (60), 163-184

    This article aims to describe the Buddhist and Daoist influences on the formation of Neo-Confucianism in particular regarding its selection and exegesis of Confucian Classics and its view of the cosmos and the nature of man, as well as the quest for a certain mental state. The Buddhist and Daoist influences on Neo-Confucianism and the syncretistic tendencies during the Song and Ming dynasties made the question of heresy and orthodoxy acute. Thinkers who borrowed many alien elements are especially prone to strongly defend themselves with claims to orthodoxy, and at the same time are highly critical of the other traditions they often have forsaken at an earlier stage in their development. It is impossible to determine who was most influenced by Buddhism, Zhu Xi or Wang Yangming. The difference between them is not a difference in degree but that they adopted different parts of Buddhism, Zhu Xi more of its philosophy, whereas Wang Yangming more of its praxis.

    Keywords: Neo-Confucianism, Buddhism, Daoism, Zhu Xi, Wang Yangming, syncretism, heterodoxy, orthodoxy, Song and Ming dynasties

Visa alla publikationer av Johanna Lidén vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 6 maj 2018

Bokmärk och dela Tipsa