Profiles

Johanna Lidén

Johanna Lidén

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
E-post johanna.liden@rel.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E, plan 7
Rum E 778
Postadress 106 91 Stockholm 106 91 Stockholm

Undervisning

Jag har undervisat i kinesisk och japansk religion och handlett studenter i uppsatsarbete på institutionen för Etnologi, Religionshistoria och Genusvetenskap. Tidigare har jag också undervisat i kinesiska vid Uppsala universitet. Jag är gymnasielärare i botten och för närvarande arbetar jag på Södra Latins gymnasium där jag undervisar i kinesiska, religion och svenska. Jag handleder också elever i gymnasiearbete.

Forskning

Min forskning rör kinesisk religion mer allmänt och specifikt religiösa rörelser under Ming-dynastin (1368-1644). Min avhandling diskuterar och analyserar en folkligt religiös rörelse och bär titeln "The Taizhou Movement: Being Mindful in the Sixteenth Century China". Denna rörelse betraktas vanligen som konfuciansk, men har också tydliga buddhistiska och daoistiska drag. Min forskningsmetod är i första hand filologiskt-historiskt med studium av ett brett spektrum texter ur olika genrer från framför allt Ming-dynastin och Qing-dynastin (1644-1912). Vad det gäller sekundärlitteraturen arbetar jag också med moderna kinesiska källor. Mitt intresse har i huvudsak gällt idéer och religiös praxis inom denna rörelse. Idéerna är Neokonfucianska och cirkulerar kring etiska frågor inklusive respekt för sig själv och sina medmänniskor. Exempel på frekvent praxis är sång, recitation, individuell och kollektiv meditation, social verksamhet och vistelser i fria akademier, vilka användes som en sorts retreatplatser. Idéerna är heterogena och rörelsens medlemmar kommer från alla sociala skikt i samhället. Deras frispråkighet och nya sätt att tolka de konfucianska klassikerna ledde till förföljelse.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2011. Johanna Lidén. Orientalia Suecana LX (60), 163-184

    This article aims to describe the Buddhist and Daoist influences on the formation of Neo-Confucianism in particular regarding its selection and exegesis of Confucian Classics and its view of the cosmos and the nature of man, as well as the quest for a certain mental state. The Buddhist and Daoist influences on Neo-Confucianism and the syncretistic tendencies during the Song and Ming dynasties made the question of heresy and orthodoxy acute. Thinkers who borrowed many alien elements are especially prone to strongly defend themselves with claims to orthodoxy, and at the same time are highly critical of the other traditions they often have forsaken at an earlier stage in their development. It is impossible to determine who was most influenced by Buddhism, Zhu Xi or Wang Yangming. The difference between them is not a difference in degree but that they adopted different parts of Buddhism, Zhu Xi more of its philosophy, whereas Wang Yangming more of its praxis.

    Keywords: Neo-Confucianism, Buddhism, Daoism, Zhu Xi, Wang Yangming, syncretism, heterodoxy, orthodoxy, Song and Ming dynasties

Visa alla publikationer av Johanna Lidén vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 26 augusti 2019

Bokmärk och dela Tipsa