Profiles

Photo

Klara Arvidsson

Projektassistent

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
E-post klara.arvidsson@isd.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand i franska på Romanska och klassiska institutionen på Stockholms universitet med inriktning andraspråksinlärning

Handledare: Fanny Forsberg Lundell, Stockholms universitet och Jean-Marc Dewaele, Birkbeck, University of London

I min avhandling studerar jag individuella faktorers roll för utvecklingen av idiomatik i franska som andraspråk i en Study Abroad-kontext. Jag arbetar även inom forskningsprojektet Global mobilitet och vuxnas andraspråksinlärning - betydelsen av sociala och psykologiska faktorer (VR-projekt, 2018-2021) under ledning av Fanny Forsberg Lundell.

Filer

  • CV (129 Kb)

Senast uppdaterad: 18 januari 2020

Bokmärk och dela Tipsa