Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Klara GoedeckePostdoc

Om mig

Jag är genusvetare och arbetar som postdok i genusvetenskap på Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet. Min forskning handlar om män och maskuliniteter, mäns vänskapsrelationer, kulturella represetationer av män, postfeminism, och mäns spel om pengar. 

 

 

Forskning

Mitt postdokprojekt handlar om mäns spelande som kulturellt fenomen och finansieras av Forte. I det projektet undersöker jag spelande som kulturellt fenomen i en samtida svensk kontext med fokus på män, maskulinitet och känslor. Projektet utgår från etnografiska metoder och studier av spelreklam. I “Be Soft”: Irony, Postfeminism, and Masculine Positions in Swedish Sport Betting Commercials undersöker jag förhandlingar kring maskulina positioner i svensk sportbettingreklam.

Tidigare har jag studerat mäns vänskaper i flera olika kontexter. Making Friends: Constructions of Change, Masculine Positions, and Friendships Among Former Drug Users handlar om vänskap bland f.d. missbrukare. Jag har också studerat kulturella representationer av mäns vänskaper i svensk TV, som i Walk the Talk. Men’s Friendships, Progressiveness and Postfeminism in Swedish Television och Feeling rules and sexualities: Postfeminist men in Swedish television. I samband med detta har jag fördjupat mig i postfeministiska perspektiv, och visat att en postfeminism utgående från svenska jämställdhetsidelogier, med en svensk twist, är relevanta för att förstå framställingarna av män och deras vänskaper. Jag har också skrivit om hur faderskap, jämställdhet och svenskhet formuleras i Svenska institutets marknadsföring av Sverige i Selling Swedish Fathers: On Fatherhood, Gender Equality and Swedishness in Strategic Communication by the Swedish Institute, 1968-2015 (tillsammans med Roger Klinth).

Jag disputerade våren 2018 på avhandlingen Other Guys Don't Hang Out Like This. Gendered Friendship Politics among Swedish, Middle-class Men, om vänskapsrelationer mellan män i en svensk kontext. I mitt avhandlingsarbete undersökte jag meningsskapanden kring vänskapsrelationer mellan män, idéer om intimitet som används för att ge mening åt vänskapsrelationerna, men också hur makt, privilegier, sårbarhet, homoerotik och homofobi hanterades. Jag visar i avhandlingen att vänskap var tätt kopplat till genuspolitik, och uppfattades som en central del i att vara en jämställd, modern man. Mer om avhandlingens resultat finns att läsa i artiklarna Riktiga vänner och andra män. Äkthet, känslor och beröring i mäns vänskapsrelationer och With a Little Help From My Friends. Gender and Intimacy in Two Friendship Research Projects (tillsammans med Linn Alenius Wallin).