Profiles

Klara Hussenius. Foto: Vilhelm Stokstad

Klara Hussenius

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för socialt arbete
Telefon 08-674 70 04
E-post klara.hussenius@socarb.su.se
Besöksadress Sveavägen 160, Sveaplan
Rum 617
Postadress Institutionen för socialt arbete 106 91 Stockholm

Om mig

Forskarstuderande med grundutbildning i sociologi och magisterexamen i genusvetenskap. Arbetar på en avhandling om betydelsen av genus och etnicitet i socialtjänstens bedömningar av rätten till ekonomiskt bistånd. Rum: 617.

Undervisning

Fattigdom och välfärd, 7.5 hp, grundnivå
Fattigdom och välfärd, 7.5 hp, avancerad nivå
Genus i socialt arbete, 7.5 hp, avancerad nivå

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2019. Klara Hussénius. Nordic Social Work Research

    This study examines patterns in social worker decisions on social assistance eligibility in Sweden. Focusing on intersections between applicants’ gender, country of birth and family situation, factors that statistically anticipate decisions on granting assistance to individuals from different sub-groups were explored. The sample comprises 423 applications and four sets of modified Poisson regression models were conducted. The results strengthen the impression of social assistance assessments as a practice marked by the professionals’ categorizations. In line with previous research, social workers seem to act upon, and reinforce, a male breadwinner model by putting more emphasis on men’s efforts to establish self-support. Female applicants, in turn, are seemingly less likely to be granted assistance if they are assessed as having a problem with abuse of alcohol or illicit drugs. Also, having a family seems altogether to have a negative impact on women’s chances of approval. When considering gender and country of birth, decisions on social assistance eligibility largely reflect patterns of unemployment.

  • 2015. Klara Hussénius (et al.).

    I Sverige finns ett anmäkningsvärt stort utrymme för enskilda handläggares subjektivitet i bedömningen av socialbidragsklienter. Tidigare studier baserade på vinjettdata tyder på att handläggarnas bedömningar av klienternas problem och hjälpbehov tenderar att reproducera traditionella könsroller. Samtidigt saknas kunskap om betydelsen av kön i bedömningar av riktiga klienter. I den här studien analyseras könsrelaterade mönster i enkätdata om 138 handläggares bedömningar av psykosociala och hälsorelaterade problem hos 471 socialbidragsklienter. Resultaten påvisar bedömningsmönster som kan hänföras till både klienternas och handläggarnas kön, och uppmärksammar att dessa nivåer samverkar i bedömningar som rör alkoholmissbruk. Vidare framkommer att betydelsen av kön tycks samverka med andra sociala faktorer som ålder och födelseland. 

Visa alla publikationer av Klara Hussenius vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 17 september 2019

Bokmärk och dela Tipsa