Profiles

Bild på Kristina Mansfeldt

Kristina Mansfeldt

Adjungerad lärare

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 765 65
E-post kristina.mansfeldt@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 322
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Adjungerad lärare

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

 

Jag jobbar deltid på Stockholms universitet och undervisar främst i förskoleprogrammets kurser under termin 2  

Jag är kurslärare i kurserna Pedagogisk dokumentation, etik och läroplansteori, Förskoledidaktik med inriktning mot estetik och etik och i VFU-II. Jag är även kurslärare i Förskoledidaktik inom VAL-projektet. Jag genomför trepartssamtal främst VFU-II och VFU-IV.

Några av mina intresseområden är estetik, ett utforskande arbetssätt i förskolan, pedagogisk dokumentation, utbildning och demokratiuppdraget i förskolan.

Utanför min tjänst på Stockholms universitet var jag läsåret 2017/2018 projektledare för ett utvecklingsarbete finansierat med stipendium från Lärasstiftelsen. Utvecklingsprojektet handlade om att undersöka undervisningsbegreppet utifrån ett utforskande arbetssätt i förskolan.

Jag har en lång erfarenhet av handledning på förskolor kring pedagogisk dokumentation.

Undervisning

Undervisar på Förskollärarprogrammet.

Senast uppdaterad: 7 september 2019

Bokmärk och dela Tipsa