Profiles

Photo: Ulrica Zwenger

Kristoffer Månsson

Forskare

View page in English
Arbetar vid Psykologiska institutionen
E-post kristoffer.mansson@psychology.su.se
Besöksadress Frescati hagväg 14
Rum 156
Postadress Psykologiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Du kan läsa mer om Månssons forskningslabb, klicka här! Det finns också en intervju i Psykologtidninigen, nr 9-10 2016: klicka här!

Avhandling Restructuring the Socially Anxious Brain, finns tillgänglig här: http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1047632

 

Senast uppdaterad: 4 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa