Stockholms universitet

Kristina AldénProjektledare

Om mig

Mitt arbete på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) innebär att genom olika uppdrag förbättra förutsättningarna för flerspråkiga elevers lärande i ämnet svenska som andraspråk och i skolans övriga ämnen. Jag arbetar särskilt med frågor som rör nyanlända elever i grundskolan.

För uppdragsförfrågningar, kontakta NCs föreståndare, Karin Sandwall.

Min utbildning och erfarenhet

Jag är legitimerad lärare i svenska som andraspråk, engelska och ryska för högstadiet och gymnasiet, samt i alla ämnen för yngre åldrar. Jag har nästan 30 års erfarenhet av att undervisa flerspråkiga elever i grundskolan, gymnasiet och vuxenundervisningen, och även erfarenhet av att arbeta med skolutveckling och driva språkutvecklingsprojekt på skolor med fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbete i alla ämnen. Under en tid arbetade jag på Skolverket med Läslyftet.

Förnärvarande studerar jag även inom masterprogrammet för språkvetenskap med inriktning språkdidaktik.