Profiles

Kristina Aldén

Kristina Aldén

Projektledare

View page in English
Arbetar vid Institutionen för språkdidaktik
Telefon 08-120 760 23
E-post kristina.alden@andrasprak.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E
Rum 102
Postadress Institutionen för språkdidaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Mitt arbete på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) innebär att genom olika uppdrag förbättra förutsättningarna för flerspråkiga elevers lärande i ämnet svenska som andraspråk och i skolans övriga ämnen. Jag arbetar särskilt med frågor som rör nyanlända elever i grundskolan.

För uppdragsförfrågningar, kontakta NCs föreståndare, Karin Sandwall.

Min utbildning och erfarenhet

Jag är legitimerad lärare i svenska som andraspråk, engelska och ryska för högstadiet och gymnasiet, samt i alla ämnen för yngre åldrar. Jag har nästan 30 års erfarenhet av att undervisa flerspråkiga elever i grundskolan, gymnasiet och vuxenundervisningen, och även erfarenhet av att arbeta med skolutveckling och driva språkutvecklingsprojekt på skolor med fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbete i alla ämnen. Under en tid arbetade jag på Skolverket med Läslyftet.

Förnärvarande studerar jag även inom masterprogrammet för språkvetenskap med inriktning språkdidaktik.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Bokmärk och dela Tipsa