Profiles

Krisitna Lanå

Kristina Lanå

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Telefon 08-120 766 61
E-post kristina.lana@hsd.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20A, plan 4
Rum P445
Postadress Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag har varit lärare i historia, svenska och engelska på högstadiet och gymnasiet i många år. Parallellt med detta undervisade jag i lärarutbildningen, allmänt utbildningsområde och didaktik. Jag var också med och initierade en praktikförlagd lärarutbildning i samarbete mellan dåvarande Lärarhögskolan, Sundbyberg stad och Solna kommun. 2010 började jag i en av statens nationella forskarskolor med inriktning mot ​kunskap och lärande i ett mångfaldsperspektiv (kön klass och etnicitet). Detta mynnade ut i en avhandling om elevers inflytande i undervisningen med fokus på hur det går till när elever ”gör” inflytande utifrån ett genusperspektiv. Frågor kring påverkan, inflytande och positioneringar har varit centrala i mitt arbete som lärare i undervisningen.

Forskning

Jag är studierektor för forskarutbildningen i De estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Vi har ett 20-tal licentiander och doktorander med olika inriktningar inom so-ämnen och estetiska lärprocesser för sina forskningsstudier.  HSD är som forskningsmiljö ny och en av mina uppgifter är att bidra till dess uppbyggnad. I denna process finns ett aktivt Doktorandråd.

Min egen forskning har tagit en ny riktning efter disputationen 2015, i enlighet med HSD:s profil. Denna har övergått till fältet historiedidaktik och genus där jag tillsammans med några lärare på en högstadieskola kommer att utföra ett praktikutvecklande projekt om genus i historieundervisningen.

Senast uppdaterad: 4 februari 2020

Bokmärk och dela Tipsa