Profiles

Krister profile picture

Krister Schönström

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för lingvistik
E-post schonstrom@ling.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 3
Rum C 342
Postadress Institutionen för lingvistik 106 91 Stockholm

Om mig

Ämnesansvarig för Dövas och hörselskadades flerspråkighet

Undervisning

VT 2020: 

LISD22 Textproduktion, 7,5 hp

LISD22 Översättningsövningar, 7,5 hp

LITK20/LITN06 Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk, 7,5 hp

LISD02 Dövas tvåspråkighet, 7,5 hp

Handledning

 

Forskning

Min forskningsintressen inkluderar frågor kring dövas och hörselskadades flerspråkighet. Främst handlar det om deras språkinlärning och språkanvändning. Jag är särskilt intresserad av den bimodala aspekten i deras tvåspråkighet i vilket ett teckenspråk och ett talat språk ingår. Dessutom intresserar jag mig för den visuella aspekten av deras språkinlärning, t.ex. vad det innebär att lära sig svenska utan att höra. 

Tidigare har jag främst bedrivit forskning om dövas svenskinlärning. Under senare år har jag utvidgat min forskning till att innefatta teckenspråk som andraspråk i vilket jag leder ett projekt "Från tal till tecken - att lära sig svenskt teckenspråk som andraspråk, finansierat av Riksbankens jubileumsfond 2017-2019. 

Jag har också arbetat fram ett antal olika test i svenskt teckenspråk som används för att bedöma teckenspråksfärdighet hos olika grupper av teckenspråksanvändare. 

Senast uppdaterad: 17 februari 2020

Bokmärk och dela Tipsa