Profiles

Kristian Niemi

Kristian Niemi

Doktorand

View page in English
Arbetar vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
E-post kristian.niemi@hsd.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 A, plan 3,4,5
Rum P 503
Postadress Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Om mig

Doktorand i ämnesdidaktik, religion, vid Stockholms universitet sedan 2014. Adjunkt i religionsvetenskap vid Karlstad universitet sedan 2012. Medansvarig för det studiecenter KAU har i Varanasi, Indien.

Religion är ett spännande ämne, bland annat för att det hanteras så annorlunda på olika platser. Detta kan bli tydligt exempelvis vid utbildning av skolungdomar. Det finns ett visst innehåll som ingår i, och vissa syften man har för avsikt att uppnå, med det svenska skolämnet religionskunskap. Liknande innehåll och syften hittas även i, exempelvis, det indiska skolsystemet. Men det är organiserat på ett helt annorlunda sätt. Bland annat saknas ämnet religionskunskap, och istället är målen och innehållen integrerade i andra ämnen som historia, hindi, och fred.. Detta är vad jag tittar närmare på i mitt avhandlingsarbete.


Huvudhandledare: Geir Skeie
Biträdande handledare: Kerstin von Brömssen
Nyckelord: ämnesdidaktik, religionsdidaktik, religionshistoria, indien, utbildning, religion.


Som grundutbildning är jag legitimerad gymnasielärare, behörig och med undervisningserfarenhet i ämnena religion och filosofi.

Senast uppdaterad: 16 november 2020

Bokmärk och dela Tipsa