Profiles

Kari Trost

Universitetslektor, docent

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 762 17
E-post kari.trost@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 411
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Universitetslektor, docent och studierektor för forskarutbildning

Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap

Nyckelord

Personorienterade ansatser, mixed metoder, IPA, kvantativmetod, profiler, föräldra-barn relationer, utvecklingspsykologi, ungdomsperspektiv, mental hälsa, sociala interaktioner, ungdoms konsumption

Undervisning

Undervisar och har kursansvar för kurser i barn- och ungdomsvetenskap samt expert kunskap inom

  • Forskarutbildning

  • Teori och metod: kvantitativa perspektiv

  • Utvecklingspsykologiska teorier

  • Teorier om lärandet

  • Person-orienterad metodologi

  • Föräldraskap

  • Positiv ungdomsutveckling

  • Identitet & youth consumerism

  • Ungdomars välmående och skolframgång

Jag har undervisningserfarenhet inom socialpsykologi, utvecklingspsykologi, positiv psykologi, arbetspsykologi, gerontologi, personlighetspsykologi, personorienterad metodik, forskningsdesign och statistik. Jag undervisar inom utvecklingspsykologi generellt med fokus på inlärning samt kvantitativ forskningsmetodologi. Jag föreläser även kring person-orienterade forskningsansatser ur ett holistiskt perspektiv. Jag är ansvarig för flera kurser från grund till avanserad nivå med kollegor vid Stockholms universitet. Vidare är jag handledare och examinator för uppsatser inom olika områden främst inom barn- och ungdomsvetenskap på grund-, master- och doktorandnivå.

Forskning

Forskningsprojekt (Urval)

Betydelsen av emotionell reglering kopplat till föräldra- och kompisrelationer vid utveckling av social rädsla i tonåren

En jämförelse av olika sätt att nå och engagera flergenerationsfamiljer i forskning om hälsa, kulturinlärning och positiv utveckling: En pilotstudie i stickprovsundersökningar och motiverande strategier

Utveckling av socioemotionell kompetens i förskolan genom förebyggande insatser: PATHS

KUPOL (Kunskap om Ungas Psykiska hälsa Och Lärande). En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa

SPAN (Skolor Prevention arbete mot Alkohol och Narkotika)

Handledning av doktorander

Positiv ungdomsutveckling, Shahram Mansoory

 

Senast uppdaterad: 4 mars 2020

Bokmärk och dela Tipsa