Profiles

Kari Trost

Universitetslektor, docent

View page in English
Arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Telefon 08-120 762 17
E-post kari.trost@buv.su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 21A
Rum 411
Postadress Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Universitetslektor, Docent

Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap

Nyckelord

Personorienterade ansatser, mixed metoder, IPA, kvantativmetod, statistik, profiler, föräldra-barn relationer, skolan, utvecklingspsykologi/utvecklingsvetenskap, lärarutbildning, psykologutbildning, ungdomsperspektiv, mental hälsa, sociala interaktioner, ungdoms konsumption

Undervisning

Undervisar och har kursansvar för kurser i barn- och ungdomsvetenskap samt expert kunskap inom

  • Teori och metod: Mixed metoder inklusive person-orienterad metodologi

  • Utvecklingspsykologiska / pedagogisk psykologika teorier 

  • Föräldrar-barn-skolpersonal relationer

  • Positiv ungdomsutveckling

  • Identitet & youth consumerism

  • Ungdomars hälsa, välmående och skolframgång

Jag har undervisningserfarenhet och undervisar inom socialpsykologi, utvecklingspsykologi, positiv psykologi, arbetspsykologi, gerontologi, personlighetspsykologi, personorienterad metodik, kvantativ metod, statistik, teorier om lärande, forskningsmetod, vetenskaplig skrivande, lärarutbildningskärnan kurser, utvecklingsvetenskap, pedagogisk psykologi, forskningsdesign och statistik. Jag föreläser även kring person-orienterade forskningsansatser ur ett holistiskt perspektiv. Jag är eller har varit ansvarig för flera kurser från grund till avanserad nivå med kollegor vid Stockholms universitet. Vidare är jag handledare och examinator för uppsatser inom olika områden främst inom barn- och ungdomsvetenskap på grund-, master- och doktorandnivå.

Forskning

Forskningsprojekt (Urval)

BUVS (Barn- och ungdoms välmående och skolframgång). En studie om individen och kontexters betydelse för välmående, hälsa och skolanpassning

En jämförelse av olika sätt att nå och engagera flergenerationsfamiljer i forskning om hälsa, kulturinlärning och positiv utveckling: En pilotstudie i stickprovsundersökningar och motiverande strategier

KUPOL (Kunskap om Ungas Psykiska hälsa Och Lärande). En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa

SPAN (Skolor Prevention arbete mot Alkohol och Narkotika)

Handledning av doktorander

Positiv ungdomsutveckling, Shahram Mansoory

 

Senast uppdaterad: 3 november 2020

Bokmärk och dela Tipsa