Profiles

Jarmo Lainio

Professor i finska

View page in English
Arbetar vid Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska
Telefon 08-16 29 12
E-post jarmo.lainio@finska.su.se
Postadress Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska 106 91 Stockholm

Om mig

Jarmo Lainio publicerade sin doktorsavhandling om sverigefinska år 1989, vid Uppsala universitet (Spoken Finnish in Urban Sweden). Han innehar professuren i finska vid Stockholms universitet sedan 2008. Han var även professor och gästprofessor vid Finskt språk- och kulturcentrum vid Mälardalens högskola 2003-2014.

Hans forskning omfattar sociolingvistik, studier om två-/flerspråkighet, språksociologi, minoritetsspråk, minoritetsspråkspolitik och utbildningslingvistik, i de flesta fallen med ett språkfokus på (sverige)finska och återkommande om meänkieli. Han har publicerat drygt 100 arbeten om dessa ämnen, på engelska, svenska och finska. Han blev docent i finska, särskilt sociolingvistik, år 1994 vid Tammerfors universitet.  Året 1990-1991 tillbringade han som post-doc vid University of Ottawa, Canada. Under en period var han universitetslektor vid Institutionen för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet (1998-2004).

Han har handlett doktorsavhandlingar som rör olika minoritetsspråkskontexter i Sverige, Finland, Norge och Karelen/Ryssland. Inom lärarutbildningen utvecklar han sedan 2014 tillsammans med sina kollegor modersmålslärarutbildning i finska; kopplat till detta är också ett nätverk av lärarutbildare och ämnesutbildare i de fem nationella minoritetsspråken.

Sedan 2006 är Lainio Sveriges representant i Europarådets Expertkommitté för övervakning av Europeisk stadga för landsdels- eller minoritetsspråk. Under perioden december 2015-2017 var han och är åter 2020-2022 också medlem i styrelsen för Expertkommittén. Han har varit och är involverad i flera internationella nätverk som fokuserar på både forskning och stöd för flerspråkig undervisning, språkpolitisk debatt och språklig mångfald.

I februari 2017 blev han utsedd till särskild utredare vid Utbildningsdepartementet, där syftet är att föreslå förbättringar för modersmålsundervisningen i de nationella minoritetsspråken. Betänkandet lämnades under hösten 2017 (SOU 2017:91).

Undervisning

Undervisar på grundnivån, kandidatnivån och mastersutbildningen.

Handleder på alla nivåer från kandidatnivån och uppåt, samt undervisar på forskarutbildningen.

Forskning

Forskar inom sociolingvistik i stort, variationslingvistik, minoritetsspråk och språkpolitik med inriktning mot främst (sverige)finska och meänkieli, samt utbildningslingvistik med flerspråkiga förtecken.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Jarmo Lainio vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 3 mars 2021

Bokmärk och dela Tipsa