Stockholms universitet

Jarmo LainioProfessor i finska

Om mig

Jarmo Lainio publicerade sin doktorsavhandling om sverigefinska år 1989, vid Uppsala universitet (Spoken Finnish in Urban Sweden). Han innehar professuren i finska vid Stockholms universitet sedan 2008. Han var även professor och gästprofessor vid Finskt språk- och kulturcentrum vid Mälardalens högskola 2003-2014.

Hans forskning omfattar sociolingvistik, studier om två-/flerspråkighet, språksociologi, minoritetsspråk, minoritetsspråkspolitik och utbildningslingvistik, i de flesta fallen med ett språkfokus på (sverige)finska och återkommande om meänkieli. Han har publicerat drygt 100 arbeten om dessa ämnen, på engelska, svenska och finska. Han blev docent i finska, särskilt sociolingvistik, år 1994 vid Tammerfors universitet.  Året 1990-1991 tillbringade han som post-doc vid University of Ottawa, Canada. Under en period var han universitetslektor vid Institutionen för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet (1998-2004).

Han har handlett doktorsavhandlingar som rör olika minoritetsspråkskontexter i Sverige, Finland, Norge och Karelen/Ryssland. Inom lärarutbildningen utvecklar han sedan 2014 tillsammans med sina kollegor modersmålslärarutbildning i finska; kopplat till detta är också ett nätverk av lärarutbildare och ämnesutbildare i de fem nationella minoritetsspråken.

Sedan 2006 är Lainio Sveriges representant i Europarådets Expertkommitté för övervakning av Europeisk stadga för landsdels- eller minoritetsspråk. Under perioden december 2015-2017 var han och är åter 2020-2022 också medlem i styrelsen för Expertkommittén. Han har varit och är involverad i flera internationella nätverk som fokuserar på både forskning och stöd för flerspråkig undervisning, språkpolitisk debatt och språklig mångfald.

I februari 2017 blev han utsedd till särskild utredare vid Utbildningsdepartementet, där syftet är att föreslå förbättringar för modersmålsundervisningen i de nationella minoritetsspråken. Betänkandet lämnades under hösten 2017 (SOU 2017:91).

Undervisning

Undervisar på grundnivån, kandidatnivån och mastersutbildningen.

Handleder på alla nivåer från kandidatnivån och uppåt, samt undervisar på forskarutbildningen.

Forskning

Forskar inom sociolingvistik i stort, variationslingvistik, minoritetsspråk och språkpolitik med inriktning mot främst (sverige)finska och meänkieli, samt utbildningslingvistik med flerspråkiga förtecken.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

Visa alla publikationer av Jarmo Lainio vid Stockholms universitet